herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Tegoroczna pielgrzymka do Mariampola miała szczególny charakter, gdyż zamyka okres 20 lecia   naszych wyjazdów (pierwsza wizyta odbyła się w dniu 1 czerwca 1995 r.),  celem naszym było poświęcenie pomnika na zbiorowej mogile w Mariampolu.
Wyjazd nastąpił 25 czerwca 2015 (czwartek) z przyjazdem do Mariampola 26 czerwca przed południem bez wjazdu do Lwowa, ale z krótkim postojem w Haliczu. Wieczorem ognisko nad Dniestrem przy pięknym widoku zachodzącego słońca. W sobotę wyjazd do Stanisławowa, wymiana walut, dokonanie niezbędnych zakupów oraz zwiedzanie miasta. Powrót po południu do Mariampola i przygotowanie do poświęcenia pomnika. Poświęcenie pomnika odbyło się 27 czerwca 2015 roku o godz. 15.00 z udziałem ks. Stanisława Pawlaczka, ks. Romana Dziubaka (gr. kat.), licznej grupy naszych pielgrzymów oraz kilku mieszkańców Mariampola. Załopotały biało-czerwone flagi na pomniku, dopełniło się to, co było zapoczątkowane  20 lat temu. Byłem przy wkopywaniu krzyża w dniu 1.06. 1995 r. po ustaleniu miejsca zbiorowej mogiły. Obawy były ogromne, czy na drugi dzień po naszym wyjeździe krzyż z tablicą nie zostanie usunięty. Przetrwał 20 lat i słowa uznania należą się obecnym mieszkańcom Mariampola, że pamięć o tym tragicznym miejscu przetrwała do dnia dzisiejszego.
Wizyty w Mariampolu mają przypominać nam, że stąpamy po ziemi na której rodzili się, pracowali i umierali nasi przodkowie przez kilka wieków.
Dziękujemy stronie ukraińskiej za umożliwienie ustawienia w miejscu zbiorowej mogiły pomnika.

Pomnik składa się z czterech tablic stanowiący jedną całość.
Pierwsza pionowa z lewej strony wykonana jest z granitu ma następujący napis:

AŻEBY Z TEJ ŚMIERCI WYROSŁO DOBRO,
TAK JAK Z KRZYŻA ZMARTWYCHWSTANIE
                                                  św. Jan Paweł II
i po ukr.

TU SPOCZYWAJĄ MIESZKAŃCY WOŁCZKOWA I MARIAMPOLA,
KTÓRZY ZGINĘLI TRAGICZNEJ NOCY 29/30 MARCA 1944
i po ukr.

obok niej tablica pozioma wykonana z czarnego marmuru ma następujący napis:

Filip Biernat  42
Katarzyna Bochenek  38
Michał Chimczak  38
Katarzyna Chimczak  36
Maria Czerniak  36
Zofia Czerniak  14
Józefa Gadzińska  38
Józef Gadziński  34
Tekla Gadzińska  32
Maria Gadzińska  16
Filipina Gawa  40
Franciszek Gosztyła  35
Franciszek Grochalski  40
Zofia Grochalska  30
Paulina Grochalska  27
Wiktor Groński  28
Maria Haszewska
Katarzyna Kołodziej  47
Franciszek Konopacki  40
Józef Konopacki  14
Rozalia Konopacka  39
dziecko Rozalii  2 lata
Maria Kostańska  17
Wawrzyniec Maliborski  58
Władysław Mikusz  20
Szczepan Nazimek  50
Aniela Obacz  28
Maria Obacz K.  58
Maria Obacz
Wojciech Obacz  40
Władysław Obacz  14
Michał Obacz  34
Katarzyna Obacz  30
Józefa Sarna  34
Anna Śrutwa
Syn Anny  4 lata
Paulina Śrutwa M.  20
Julia Śrutwa F.  73
Julia Śrutwa Sz.  18
Paulina Śrutwa F.  28
Franciszek Śrutwa
Anna Szczygielska  c. Sz.  30
Anna Szczygielska F.  20
Mieczysław Szczygielski  4
Józef Szczygielski  12
Maria Szczygielska  60
Kasper Szczygielski  60
Antonina Szkredka  70
Antoni Tarnowski  50
Paulina Tomczak  24
Apolonia Wójcik  32
Filipina Wójcik  44
Łucja Wójcik  50
Michał Wołoszyn  52
Anna Wołoszyn  50
Agnieszka Zając
Tadeusz Zając  6
Zofia Zając  6

ICH DUSZOM POKÓJ DAJ, O PANIE,
ŻYWYM DAJ WIARĘ I POJEDNANIE
 i po ukr.

Druga tablica pionowa z prawej strony wykonana z granitu ma następujący napis:

PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY ZGINĘLI POD KRZYWĄ
GÓRĄ W DNIU BOŻEGO NARODZENIA 1944 r.
i po ukr.

obok niej tablica pozioma wykonana z czarnego marmuru z napisem:

Franciszek Cieślowski
Franciszek Gorczyca
Andrzej Kielo
Józef Obacz K.
Jan Sarna
Michał Śliwiński
Filip Śrutwa
Michał Tarasiewicz
Karol Tomczak
Władysław Tomczak
Aleksander Wintoniuk
Franciszek Wójcik
Michał Zając
NN i NN

KTÓRZY SPOCZYWAJĄ
W BOGU ZNANYM MIEJSCU.
TĘ TABLICĘ POŚWIĘCAJĄ RODACY
I MIESZKAŃCY MARIAMPOLA
i po  ukr.
Uwagi co treści napisów:
ksiądz Józef Grochalski w swojej książce podaje inne nazwisko w pozycji  17 a mianowicie MARIA KASZOWSKA (na tablicy jest Maria Haszewska) wersję MARIA KASZOWSKA potwierdza prawnuk Michał Kaszowski.
W pozycji 47 widnieje Antonina Szkredka, ks. Grochalski podaje Antonina Szkretka.
Wiadomym jest, że występowała pisownia przez „t” i przez „d”.
Cyfry obok nazwisk to przybliżony wiek ofiar i tu występują trudności z jego ustaleniem po 70 latach.
Pod Krzywą Górą zginęło 15 mężczyzn, 2 nazwisko na dzień dzisiejszy trudne do ustalenia(?), stąd NN i NN, ciał nie zlokalizowano.
Przy tej okazji należy podziękować za ogromny wkład pracy przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z budową pomnika Stanisławowi i Andrzejowi Tomczakom z Głubczyc oraz wszystkim darczyńcom z kraju z zagranicy.
Przed południem w sobotę wyruszyła piesza pielgrzymka z Halicza, która przybyła do Mariampola po południu, gdzie odbył się koncert o charakterze religijnym na Placu Maryjnym z udziałem zespołów z Mariampola i okolic. Modlitwy trwały do północy i zakończyły się procesją z udziałem licznej grupy pielgrzymów ze świecami.
W niedzielę msza święta wg obrządku greckokatolickiego na Placu Maryjnym z udziałem naszych pielgrzymów z Polski, pielgrzymów z Halicza, mieszkańców Mariampola  i licznej grupy z okolic.
Po południu uroczyste przyjęcie naszej grupy przez Wójta Mariampola z poczęstunkiem.
W poniedziałek wyjazd do Jaremcze oraz dalej w Karpaty do nowego zespołu rekreacyjno- wypoczynkowego  BUKOVEL. (Bukowel, Bokovel  (ukr. Буковель) – ośrodek narciarski na Zachodniej UKRAINIE, niedaleko miejscowości Polanica, należącej do miasta Jaremcze. Kurort położony jest około 250 km od granicy z Polską, 30 km od miasta Jaremcze i 100 km na południowy-zachód od Stanisławowa. Leży na stokach trzech gór: Bukowel (1127 m), Czarna Klewa (1246 m) oraz Dowga (1372 m)). Zwiedzanie ośrodka, wspólny obiad ufundowany przez ks. Bohdana proboszcza parafii gr. kat. w Jamnicy k. Stanisławowa. Wieczorem powrót przez Stanisławów do Mariampola.
We wtorek wyjazd do Bołszowiec, Konkolnik i Detiatyna.
W środę po porannej mszy świętej i po pożegnaniu się z naszymi gospodarzami wyjazd do Lwowa.
Zwiedzanie miasta i wieczorem wyjazd w kierunku granicy do Korczowej i powrót tą samą trasą.
Pielgrzymka nasza zakończyła się w czwartek 2 lipca 2015 r. w godzinach rannych z metą we Wrocławiu.  Grupa nasza liczyła 35 osób wraz z kierowcami oraz 4 osoby które przyjechały samochodem. Słowa uznania należą się Andrzejowi Tarnowskiemu głównemu organizatorowi naszej pielgrzymki. Za udział w pielgrzymce i uczestnictwo przy poświęceniu pomnika serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, szczególnie ks. Stanisławowi i ks. Romanowi.