herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

 slownikJak to powiedzieć po ukraińsku Zbigniew Landowski - Duży wybór zdań i zwrotów, pytań i odpowiedzi umożliwiających porozumiewanie się w typowych sytuacjach związanych z nawiązywaniem kontaktów towarzyskich i zawodowych, podróżą, zakwaterowaniem, zwiedzaniem zabytków, zakupami, usługami itp. Rozmówki te są przeznaczone nie tylko dla turystów, lecz także dla osób uczących się języka ukraińskiego, mają szeroi zakres wypowiedzi i rozbudowane sytuacje dialogowe.


slownik1  Słownik tematyczny polsko-ukraiński Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Elżbieta Wasiak - Słownik zawiera około 45 000 haseł, znaczeń, przykładów użycia, typowych połączeń wyrazowych pogrupowanych w 30 blokach tematycznych z podziałem na mniejsze grupy semantyczne obejmujące prawie wszystkie ważniejsze dziedziny życia współczesnego człowieka, a następnie na grupy gramatyczne, czyli wyrazy należące do konkretnych części mowy oraz frazy i idiomy.


slownik2  Słownik Ukraińsko-Polski Polsko-Ukraiński Dżulietta Markusik - Praktyczny, nowoczesny słownik ukraińsko-polski i polsko-ukraiński. Napisany przy wykorzystaniu komputerowej analizy najczęściej występujących w języku ukraińskim słów. Niezbędny w domu, podóży, szkole, biurze i biznesie

 


slownik3

  Mały praktyczny słownik skrótowców i skrótów języka ukraińskiego B. Zinkiewicz-Tomanek, O. Hryhorjew, J. Prychoda - Słownik jest przeznaczony nie tylko dla filologów ukrainistów, lecz także dla szerokiego kręgu czytelników, dla tych wszystkich, którzy interesują się Ukrainą, jej życiem, ukraińskim słowem drukowanym. Może być pomocny różnym instytucjom, organizacjom, wspólnym przedsiębiorstwom, które utrzymują kontakty naukowe, kulturalne bądź ekonomiczne z Ukrainą. Większość materiału słownikowego stanowią skrótowce i skróty aktywnie funkcjonujące we współczesnych ukraińskich środkach masowego przekazu, jak również w ukraińskojęzycznych publikacjach poza granicami Ukrainy.


slownik4

Wielki słownik polsko-ukraiński ukraińsko-polski Stanisław Domagalski - Słownik przeznaczony dla szerokiego kręgu czytelników, w szczególności dla studentów, biznesmenów, handlowców oraz menedżerów Prezentuje bogatą leksykę, dodatko poszerzoną o zagadnienia ekonomiki i biznesu, z uwzględnieniem nowych słów i terminów związanych z realiami i funkcjonowaniem UE

 


slownik5  Słownik biznesu ukraińsko-polski, polsko-ukraiński Stanisław Domagalski - Słownik zawiera około 45 000 haseł, znaczeń, przykładów użycia, typowych połączeń wyrazowych pogrupowanych w 30 blokach tematycznych z podziałem na mniejsze grupy semantyczne obejmujące prawie wszystkie ważniejsze dziedziny życia współczesnego człowieka, a następnie na grupy gramatyczne, czyli wyrazy należące do konkretnych części mowy oraz frazy i idiomy.


slownik6  Słownik polsko-ukraiński ukraińsko-polski - Niniejszy słownik zawiera około 14000 haseł z zakresu słownictwa ogólnego, a także pewną ilość terminów specjalistycznych z różnych dziedzin. W słowniku uwzględniono również pewien zasób słownictwa potocznego. Wyrażenia podano w ścisłym porządku alfabetycznym