herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size


W dniach od 24 czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 r. odbyła się 20 pielgrzymka do Mariampola.
Program obejmował wyjazd do Halicza, Stanisławowa, Kołomyi, Zaleszczyk, Bołszowiec i Lwowa.