herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Szanowni Mariampolanie

Szanowni Mariampolanie.
Tegoroczna pielgrzymka do Mariampola odbyła się w dniach od 23 sierpnia (wyjazd z Wrocławia) do 30 sierpnia 2010 r.(przyjazd do Wrocławia). Przebieg pielgrzymki zgodnie z programem, odwiedziliśmy między innymi Kamieniec Podolski, oraz małą miejscowość Dytiatyn.
DYTIATYN 16 września 1920 roku był miejscem bohaterskiej i tragicznej zarazem bitwy W wojnie polsko-bolszewickiej, zwanej Polskimi Termopilami, stoczonej tu ze słynną dywizją "Czerwonych Kozaków", wspieraną przez brygadę piechoty. Miała ona kluczowe znaczenie dla utrzymania ofensywy na froncie w Małopolsce Wschodniej. Poświęcając swoje życie, niewielki oddział Wojska Polskiego zatrzymał na wiele godzin nieprzyjaciela, ratując przed rozbiciem swą macierzystą 8 Dywizję Piechoty oraz ukraińską dywizję kawalerii. Za swój czyn bohaterowie otrzymali Krzyż Virtuti Militari a miejsce bitwy otoczone zostało wielką czcią ze strony wojska i mieszkańców Małopolski Wschodniej. W tym roku zamiast Festiwalu Pieśni Maryjnych, odbyła się uroczystość na mariampolskim cmentarzu przy mogile zmarłego ks. greckokatolickiego Hnata Zaklynskiego, wieczorem w Domu Ludowym odbył się koncert z prelekcją na temat rodziny Zaklynskich. Po modlitwie przy mogile ks. Zaklynskiego odbyły się modlitwy przy grobowcu ks. Marcina Bosaka i zbiorowej mogile pomordowanych Wołczkowian z 1944 r. z udziałem dziekana greckokatolickiego z Halicza ks. Wasyla Zawiracza, oraz ks. Romana Dziubaka, ks. prawosławnego Witalija Walichnowskiego i naszego prałata ks. Stanisława Pawlaczka. Udział też wzięli przedstawiciele ze Stanisławowa- prof. Wołodymyr Bociurko, z Halicza- Zastępca Starosty Wołodymyr Brodowycz oraz Wójt Mariampola- Lesia Szkawritko. Uroczystość tą opisano w miejscowej halickiej gazecie "Halickie Słowo" Nr 37/1615/ z dnia 04.09.2010 r., www..galslovo.if.ua Dla informacji podaję, że obok grobu ks. Zaklynskiego znajduje się grób ks. Jana Chudzika zmarłego w 1923 r w wieku 32 lat. Uroczyście przekazane zostały przez Andrzeja i Stanisława Tomczaków 2 symboliczne dęby (DĘBY PAPIESKIE), które posadzone będą w miejscowym parku a symbolizować mają Polskę i Ukrainę. Przypominam, że stowarzyszenie nasze przyjęło nazwę Stowarzyszenie Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, 50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000355355. Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście nadał numer NIP; 8982178346, posiadamy również konto bankowe 94 1240 1994 1111 0010 3224 1178 na które można odprowadzać 1% z podatku przy rozliczeniu rocznym PIT oraz inne darowizny. Orientacyjny termin wyjazdu do Mariampola w 2011 roku przypadnie prawdopodobnie w połowie maja.

Szanowni Państwo, Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola

Podczas corocznego spotkania po mszy odpustowej w ubiegłym roku podjęte zostało postanowienie zarejestrowania naszego stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA jako organizacji pożytku publicznego. Z inicjatywy grupy osób opracowano statut organizacji, a w dniu 16 lutego 2010 r. zostały złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym stosowne dokumenty Z przyjemnością informujemy, że długa procedura rejestracyjna jest zakończona. Nasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie.

Nasza dotychczasowa działalność nie ulegnie zmianie. Pragniemy ponadto tę działalność z pożytkiem dla wszystkich Mariampolan i przyjaciół Mariampola jeszcze rozwinąć. Znów serdecznie, jak co roku, zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego podjęcia trudu pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach.

Wspomnijmy, że od czasu pierwszej pielgrzymki w 1995 r. będzie to już 16 pielgrzymka. Podczas tych wszystkich wyjazdów nie tylko uczestniczyliśmy w obchodach "Dni Mariampola" ale przemierzaliśmy na Ukrainie szlaki i odwiedzaliśmy miejsca historyczne, mające znaczenie dla obu naszych narodów. Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku przy przygotowywaniu pielgrzymki wybierając trasy przejazdów chcieliśmy oprócz. umożliwienia dłuższego pobytu w Mariampolu, co jest również istotne, zobaczyć inne nowe miejsca lub odwiedzić ponownie miejsca znane z poprzednich pielgrzymek. Tak, jak w ubiegłym roku pobyt w Mariampolu oraz codzienne wyjazdy wycieczkowe zostały tak zaplanowane abyśmy mogli spędzić trochę czasu z naszymi gospodarzami i znajomymi oraz odpocząć i powspominać. Podczas przygotowywania planu tegorocznej pielgrzymki, mając na względzie również wiek niektórych pielgrzymów, staraliśmy się pogodzić wyjazdy do innych miejscowości na Ukrainie z możliwością odpoczynku.

Każdego roku nasz pobyt w Mariampolu łączy z corocznymi obchodami Dni Mariampola (okolicznościowe spotkania, zabawy, festyn). Według wstępnej, uzyskanej od strony Ukraińskiej, informacji w tym roku obchody Dnia Mariampola odbędą się w dniu 28 sierpnia (sobota). Ufamy, że nic nie przeszkodzi organizatorom w przygotowaniu tych obchodów. Podjęte działania organizacyjne, przygotowujące tegoroczną pielgrzymkę zostały zakończone a nasi gospodarze podobnie jak w ubiegłych latach oczekują nas w miesiącu sierpniu. Pielgrzymka do Grodu Maryi rozpocznie się w dniu 23 sierpnia 2010 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 30 sierpnia rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku to jednodniowe przesunięcie naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość spędzenia wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym. Proponowany program pielgrzymki w 2010 r. podobnie jak w roku ubiegłym jest przemienny tzn. po długiej podróży i przyjeździe do Mariampola następny wyjazd jest czasowo krótszy aby umożliwić odpoczynek. Kolejny wyjazd jest zaplanowany jako całodniowy, a następny znowu krótszy. Wspominając organizowane ubiegłymi laty ogniska nad brzegiem Dniestru (organizowane były już wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi) myślimy, że podczas tegorocznego pobytu w Mariampolu dopiszą chęci pielgrzymów oraz oczywiście sprzyjać będzie pogoda aby ponownie spędzić wieczór na zabawie i śpiewach przy ognisku. Przekonaliśmy się już, że takie spotkanie ma bardzo dobry wpływ na wszystkich uczestników i sprzyja zacieśnianiu przyjaźni.

Proponowany program pielgrzymki przedstawia się następująco:
- 23 sierpnia - godz. 15:00 - wyjazd z peronu międzynarodowego na Centralnym Dworcu Autobusowym we Wrocławiu (obok Dworca Głównego PKP). W dniu 24 sierpnia Msza św. w Katedrze Lwowskiej a następnie krótki odpoczynek i przejazd do Mariampola a tam po przywitaniu udanie się na kwatery aby odpocząć.
- 25 sierpnia - godz. 9:00 - wyjazd z Mariampola do Stanisławowa a po drodze, jak sił starczy: Halicz, Kryłos. Wyjazd parogodzinny. Po zwiedzaniu miast i zrobieniu niezbędnych zakupów powrót do Mariampola. O ile pogoda dopisze proponujemy wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru.
- 26 sierpnia - godz. 9:00 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd całodniowy, podczas tej wycieczki udamy się do Kamieńca Podolskiego.
- 27 sierpnia - godz 10:00 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd parogodzinny. Podczas tej wycieczki odwiedzimy miejscowości Bołszowce, Krynica (Korościatyn), Monastyrzyska oraz ewentualnie Uście Zielone. Prawdopodobny powrót ? godziny popołudniowe. Jeżeli pogoda pozwoli proponujemy powtórne wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru.
- 28 sierpnia - według programu gospodarzy. Najprawdopodobniej w tym dniu odbędzie się Festiwal Pieśni Maryjnych. W tym dniu również będziemy się żegnać z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi.
- 29 sierpnia - po Mszy Św. w godzinach porannych wyjazd w drogę powrotną do Polski. Proponujemy parogodzinny (9 godz) pobyt we Lwowie podczas którego proponujemy zwiedzanie Lwowa (starówka, Cmentarz Łyczakowski, Wzgórza Wuleckie, Wysoki Zamek) oraz czas wolny dla dokonania ostatnich zakupów. Następnie udamy się w dalszą drogę powrotną a następnie bezpośrednio udamy się do granicy państwa. Przewidywany przyjazd do Wrocławia 30 sierpnia godziny ranne.

Ze względu na to, że organizatorzy ze strony ukraińskiej nie przekazali szczegółowych informacji o organizowanych obchodach Dni Mariampola przedstawiony wyżej program może ulec modyfikacji.

Ponieważ doświadczenia ostatnich lat wskazują, że Szanowni Pielgrzymi starają się przestrzegać godzin odjazdów to należy jedynie przypomnieć o przestrzeganiu programu i ustalonych godzin odjazdów, co będzie okazaniem szacunku innym uczestnikom pielgrzymki.

Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie, jak w roku ubiegłym 320 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro). Pragniemy przypomnieć Szanownym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana. Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.

Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 30 lipca 2010 r. i kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.

Jednocześnie przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.

W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:

- Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 lub (071) 3224232 oraz tel. komórkowy 0606 631 114
- Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Podobnie jak w roku ubiegłym będziemy wdzięczni za podanie numeru PESEL oraz numeru kodu pocztowego przy adresie, będzie to potrzebne do ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji o miejscach pobytu innych byłych mieszkańców Mariampola. Informacje te pozwolą na uzupełnienie posiadanej przez nas wiedzy oraz umożliwią dotarcie do nich z propozycją wspólnego pielgrzymowania do grodu Maryi.

Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

Andrzej Tarnowski Ks. Stanisław Pawlaczek

Zmartwychwstanie Pańskie

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
Naszym Mariampolanom i miłośnikom Kresów Wschodnich
życzy Zarząd Stowarzyszenia Wspólnoty Mariampolskiej.

Spotkanie założycielskie

W sobotę 30 stycznia 2010 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie założycielskie mające na celu powołanie stowarzyszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). W spotkaniu założycielskim uczestniczyło 18 osób, po długiej dyskusji przyjęto Statut Stowarzyszenia "Wspólnota Mariampolska" przy parafii NMP na Piasku we Wrocławiu. Były też sygnały przyjęcia innego statutu i innej nazwy stowarzyszenia a nawet przerwania spotkania i wyznaczenia innego terminu spotkania.
Celem Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca:
-podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
-rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
-rozwijanie kontaktów, współpracy i działanie dla pojednania między narodami Polskim i Ukraińskim,
-pielęgnowanie i upowszechnianie wiedzy o kulturze, tradycji i dobrach kultury polskiej i ukraińskiej.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
-współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami o charakterze społecznym w Mariampolu na Ukrainie,
-organizowanie kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami a władzami i organizacjami państwowymi oraz organizacjami działającymi w ramach Komitetu Rewaloryzacji Mariampola na Ukrainie lub innymi, działającymi na rzecz społeczności mariampolskiej,
-działanie na rzecz Polskich i Ukraińskich ośrodków kultu religijnego związanych z Mariampolem (Grodem Maryi) lub Obrazem Matki Boskiej Mariampolskiej we Wrocławiu,
-propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
-organizowanie wyjazdów do miejsc na Ukrainie mających znaczenie dla historii i kultury Narodów Polskiego i Ukraińskiego,
-współorganizowanie pobytu zorganizowanych grup wycieczkowych ukraińskich w Polsce,
-organizowanie warsztatów twórczych, imprez kulturowych oraz prelekcji oraz udział w podobnych działaniach organizowanych przez ukraińskie organizacje i stowarzyszenia twórcze i kulturowe.

Grupa założycielska Stowarzyszenia wybrała Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
1. Andrzej Tarnowski - Prezes Zarządu
2. ks. Stanisław Pawlaczek - Sekretarz
3. Stanisław Tomczak - Skarbnik

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Agata Lewicka-Dyrcz - Przewodnicząca
2.Maria Gwizdak
3.Stanisław Dorosz

W najbliższych dniach Zarząd Stowarzyszenia przedłoży wymagane dokumenty w celu rejestracji w sądzie.Po dokonaniu rejestracji będzie możliwość składania deklaracji i przyjęcia członków do Stowarzyszenia.

Szanowni MARIAMPOLANIE i miłośnicy MARIAMPOLA

Szanowni MARIAMPOLANIE i miłośnicy MARIAMPOLA. Tegoroczna pielgrzymka do Mariampola (piętnasta) odbyła się w dniach od 24 sierpnia 2009r (wyjazd z Wrocławia) do 30 sierpnia 2009r. (wyjazd z Mariampola). Zgodnie z programem uczestniczyliśmy w bliższych i dalszych wyjazdach po okolicy. Całodniowy wyjazd obejmował zwiedzanie zamków (zgodnie z programem) oraz odwiedzenie miejsca bitwy pod Zadwórzem. Bitwa pod Zadwórzem ? która miała miejsce 17 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej pomiędzy oddziałem 330 polskich Obrońców Lwowa pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego a siłami bolszewickiej Pierwszej Konnej Armii Siemiona Budionnego. Rozegrała się ona na dalekim przedpolu Lwowa, 33 km od miasta w pobliżu wsi Zadwórze, znajdującej się obecnie na terytorium Ukrainy. Celem obrońców było opóźnienie podejścia wojsk bolszewickich do Lwowa. Heroiczna obrona zakończyła się sukcesem wojsk polskich. Pomimo zdobycia stacji kolejowej Zadwórze, Budionny zrezygnował z kontynuowania walki o Lwów kończąc marsz na zachód. Skierował się na północ na odsiecz wojskom w rejonie Wieprza i Warszawy, ale po klęsce pod Komarowem wycofał się na wschód. W bitwie poległo 318 Polaków i z uwagi na heroiczną walkę obrońców nazywana jest polskimi Termopilami. 28 sierpnia br (piątek) uroczyście odsłonięto i poświęcono dwujęzyczną tablicę wraz z figurą Matki Boskiej usytuowaną przy wjeździe do Mariampola od strony Halicza. Napis po ukraińsku Mariampil oraz po polsku Mariampol. Poświęcenia dokonali ks. greckokatolicki Roman, prawosławny ks. Witalij w asyście naszego ks. Stanisława z Wrocławia. Tablicę tę ufundowało społeczeństwo Mariampola (drugiej podobnej tablicy dwujęzycznej przy wjeździe do innych miejscowości nie spotkałem) Po południu odbył się kolejny Festiwal Pieśni Maryjnych na terenie szkoły w Mariampolu, niestety bez udziału naszych zespołów. Na następny festiwal zapraszam również nasze polskie zespoły. W sobotę 29. sierpnia br. odłączyłem się wraz z żoną i Janem Bandurą od naszych pielgrzymów i udaliśmy się do Korościatyna (obecna nazwa Krynica). Korościatyn to rodzinna wieś dziadka ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego ze strony ojca, odległa od Mariampola 25 km w kierunku przez Uście Zielone. Celem naszym było odnalezienie tej miejscowości i pobranie ziemi z cmentarza. W czasie wojny proboszczem parafii w Korościatynie był ks. Mieczysław Krzemiński, który przeżył mordy i spalenie wsi a następnie długie lata pełnił posługę duszpasterską na Dolnym Śląsku i tam został pochowany. Wdzięczni parafianie zgłosili się do Jana Bandury z prośbą o przywiezienie ziemi z Korościatyna na grób księdza, prośbę spełniliśmy. W niedzielę rano wyjazd autokaru do Lwowa i dalej do granicy. Nasz wyjazd (mój i żony) z Mariampola nastąpił w poniedziałek rano do Doliny i we wtorek rano do granicy. Za zorganizowanie tegorocznej pielgrzymki dziękujemy Andrzejowi i ks. Stanisławowi. W przyszłym roku wyjazd podobnie jak w br. lecz dzień wcześniej czyli 23 sierpnia-powrót z wyjazdem z Mariampola 29 lub 30 sierpnia 2010 roku. Pozdrawiam i zapraszam do wyjazdu w przyszłym roku. Admin strony - Stanisław Dorosz.

Odpust

Podczas tegorocznego Odpustu we Wrocławiu zrodziła się inicjatywa odnowienia otoczenia wokół zbiorowej mogiły na cmentarzu w Mariampolu. W miejsce obecnego krzyża wraz z ogrodzeniem proponuje się ustawienie małego pomnika (kamiennej płyty nagrobkowej) na cześć pomordowanych. Jeśli inicjatywa uzyska poparcie społeczne z zapewnieniem funduszy, można w powyższej sprawie wystąpić do władz w Mariampolu o wyrażenie zgody. Wszystkich zainteresowanych proszę o dokonywanie wpisów tutaj Pozdrawiam.

WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA

Przy Parafii NMP na Piasku

50-328 Wroclaw, ul. Katedralna 4

Wroclaw, 25 czerwca 2009 roku
Szanowni Panstwo,
Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola
Znów uplynal prawie rok od naszego ostatniego, corocznego pielgrzymowania do Grodu Maryi. Tegoroczna pielgrzymka przypada w dwudziesta rocznice koronacji obrazu Matki Boskiej Mariampolskiej koronami Ojca Swietego Jana Pawla II. Tak, to wydarzenie mialo miejsce w dniu 10 wrzesnia 1989 roku Znów serdecznie, jak co roku, zapraszamy Szanownych Panstwa do wspólnego podjecia trudu pielgrzymowania do Mariampola. Poswiecmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której slynacy laskami obraz przybyl do Wroclawia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli pozostawic go w odleglym kraju, w niespokojnych powojennych czasach. Podobnie jak w latach ubieglych tak i w tym roku w miesiacu lutym podjete zostaly dzialania przygotowujace nowa pielgrzymke. Tak, jak i przy organizacji poprzedniej pielgrzymki tak i teraz wybierajac trasy przejazdów chcielismy osiagnac dwa cele tj. umozliwienie dluzszego pobytu w Mariampolu oraz, co jest równiez istotne, zobaczyc inne nowe miejsca lub odwiedzic ponownie miejsca znane z poprzednich pielgrzymek. Pobyt w Mariampolu oraz codzienne wyjazdy wycieczkowe zostaly tak zaplanowane abysmy mogli spedzic troche czasu z naszymi gospodarzami i znajomymi oraz odpoczac i powspominac. Przygotowywanie planu tegorocznej pielgrzymki mialo na wzgledzie równiez wiek niektórych pielgrzymów. Staralismy sie przygotowac program pielgrzymki taki, który pozwolilby pogodzic wyjazdy do innych miejscowosci na Ukrainie z mozliwoscia odpoczynku. Nasz pobyt w Mariampolu laczy z corocznymi obchodami Dni Mariampola (okolicznosciowe spotkania, zabawy, festyn). W ubieglym roku obchody Dni Mariampola mialy charakter powazny gdyz Mariampol, podobnie jak wiele miejscowosci na Ukrainie zostal doswiadczony przez wielka powódz. Powódz ta doswiadczyla zwlaszcza mieszkanców nizej polozonych czesci Mariampola. Wedlug wstepnej, uzyskanej od strony Ukrainskiej, informacji w tym roku obchody Dni Mariampola odbeda sie w sobote - 29 sierpnia. Ufamy, ze nic nie przeszkodzi w tych obchodach. Podjete dzialania organizacyjne, przygotowujace tegoroczna pielgrzymke zostaly zakonczone a nasi gospodarze podobnie jak w ubieglych latach oczekuja nas w miesiacu sierpniu. Pielgrzymka do Grodu Maryi rozpocznie sie w dniu 24 sierpnia wyjazdem z Wroclawia a zakonczy sie w dniu 30 sierpnia rano, wyjazdem z Mariampola. To jednodniowe przesuniecie naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (wieksza niz w dni wolne ilosc dostepnych polaczen), ponadto da mozliwosc spedzenia wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciólmi kilku godzin w ich czasie wolnym. Proponowany program pielgrzymki podobnie jak w roku ubieglym jest przemienny tzn. po dlugiej podrózy i przyjezdzie do Mariampola nastepny wyjazd jest czasowo krótszy aby umozliwic odpoczynek. Kolejny wyjazd jest zaplanowany jako calodniowy, a nastepny znowu krótszy. Wspominajac zeszloroczne ogniska nad brzegiem Dniestru, które organizowane byly juz wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciólmi myslimy, ze podczas tegorocznego pobytu w Mariampolu dopisza checi pielgrzymów i oczywiscie sprzyjac bedzie pogoda aby ponownie spedzic wieczór na zabawie i spiewach przy ogniu. Przekonalismy sie, ze takie spotkanie ma bardzo dobry wplyw na wszystkich uczestników. Pragniemy poinformowac i zaprosic na tegoroczna pielgrzymke do Mariampola, która odbedzie sie w dniach 24-31 sierpnia 2009 r. Program pielgrzymki przedstawia sie nastepujaco: 24 sierpnia - godz. 15:00 - wyjazd z Centralnego Dworca Autobusowego we Wroclawiu (obok Dworca Glównego PKP). W dniu 25 sierpnia Msza Sw. W Katedrze Lwowskiej a nastepnie w zaleznosci od stopnia zmeczenia oraz woli pielgrzymów: a)wariant 1: zwiedzanie i wypoczynek w Parku Stryjskim i Parku Chmielnickiego a jezeli pogoda dopisze i sily pozwola, proponujemy odwiedzic miejsce pamieci zamordowanych profesorów lwowskich na Wzgórzach Wuleckich, b)wariant 2: spacer i zwiedzanie lwowskiego rynku i jego okolic. Miedzy 13:00 a 14:00 wyjazd ze Lwowa Przewidywany przyjazd do Mariampola ? godziny popoludniowe w dniu 25 sierpnia. Po przywitaniu udamy sie na kwatery aby odpoczac. 26 sierpnia - godz. 10:00 - wyjazd z Mariampola do Stanislawowa. Wyjazd parogodzinny. Po zwiedzaniu miasta i zrobieniu niezbednych zakupów powrót do Mariampola. O ile pogoda dopisze proponujemy wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru. 27 sierpnia - godz. 9:00 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd calodniowy, podczas tej wycieczki odwiedzimy nastepujace miejscowosci: Halicz, Rohatyn, Swirz, Zadworze, Busk, Olesko, Chwatów, Podhorce, Zloczów i Uniw. Znajduja sie tam warte zobaczenia zabytki architektury. Prawdopodobny powrót do Mariampola w godzinach wieczornych. 28 sierpnia - godz. 10:00 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd parogodzinny. Podczas tej wycieczki odwiedzimy miejscowosci Bolszowce, Halicz i Krylos. Prawdopodobny powrót - wczesne godziny popoludniowe. Jezeli pogoda pozwoli proponujemy powtórne wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru. 29 sierpnia - uroczystosci w Mariampolu - wedlug programu gospodarzy. Najprawdopodobniej w tym dniu odbedzie sie Festiwal Piesni Maryjnych. W tym dniu równiez bedziemy sie zegnac z naszymi gospodarzami i przyjaciólmi. 30 sierpnia - po Mszy Sw. w godzinach porannych wyjazd w droge powrotna do Polski. Proponujemy 2-3 godzinny pobyt we Lwowie jako czas wolny dla dokonania ostatnich zakupów. Nastepnie okolo godz 13:00 - 14:00 udamy sie w dalsza droge powrotna w zaleznosci od stopnia zmeczenia oraz woli pielgrzymów: a)wariant 1: krótkim wypadem do Zólkwi, po zwiedzaniu i ewentualnym dokonaniu ostatnich zakupów udamy sie do granicy panstwa, b)wariant 2: pozostaniemy jeszcze ok.1-2 godziny we Lwowie a nastepnie bezposrednio udamy sie do granicy panstwa. Przewidywany przyjazd do Wroclawia 31 sierpnia godziny ranne. Ze wzgledu na to, ze organizatorzy ze strony ukrainskiej nie przekazali szczególowych informacji o organizowanych obchodach Dni Mariampola przedstawiony wyzej program moze ulec modyfikacji. Poniewaz ubiegloroczne doswiadczenia wskazuja, ze Szanowni Pielgrzymi staraja sie przestrzegac godzin odjazdów to, na szczescie sporadycznie, zdarza sie ze zapominaja o tym lub z innych powodów spózniaja sie na zbiórke i powoduja tym, ze inni zmuszeni sa czekac w autokarze na "spóznialskich". Majac na wzgledzie szacunek dla kazdego z uczestników pielgrzymki zwracamy sie z apelem o przestrzeganie w/w godzin wyjazdów oraz punktualnego stawiania sie na zbiórki np. po zakupach czy tzw. "czasie wolnym". Koszt pielgrzymki, obejmujace przejazd, ubezpieczenie, oplaty graniczne, kalkulujemy na poziomie 320 zl od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszcza sami placimy odpowiednia kwote (w dolarach lub euro). Pragniemy przypomniec Szanownym Pielgrzymom, ze podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro maja inna niz przed paru laty wartosc. Wydaje sie, ze kwota 10-12 dolarów (lub euro) za dzien nie bedzie zbyt wygórowana. Na pewno mila rzecza jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachecamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyncom. Zgloszenia i wplaty prosimy kierowac na adres: Ks. Stanislaw Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wroclaw. W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony: Ks. Stanislaw Pawlaczek : (071) 3271159 lub (071) 3224232 oraz tel. komórkowy 0606 631 114 Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034. Jednoczesnie bedziemy wdzieczni za podanie numeru PESEL oraz numeru kodu pocztowego przy adresie, bedzie to potrzebne do ubezpieczenia. Ponadto przekazanie informacji o miejscach pobytu innych bylych mieszkanców Mariampola pozwoli na uzupelnienie posiadanej przez nas wiedzy oraz umozliwi dotarcie do nich z propozycja wspólnego pielgrzymowania do grodu Maryi. Goraco zapraszajac do udzialu w pielgrzymce, laczymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

Andrzej Tarnowski, Ks. Stanislaw Pawlaczek

PIELGRZYMKA

Tegoroczna pielgrzymka do Mariampola odbędzie się w dniach od 24 sieprnia

(po południu wyjazd z Wrocławia) do 31 sierpnia (przyjazd w godzinach rannych do Wrocławia). Szczególy po otrzymaniu programu.

Szanowni MARIAMPOLANIE

Szanowni MARIAMPOLANIE. Informuje, ze nasz rodak z Mariampola ks. Wladyslaw Obacz dnia 28 maja 1959 roku w Gorzowie Wielkopolskim otrzymal swiecenia kaplanskie. W tym miesiacu przypada 50 rocznica JEGO swiecen. Z tej okazji w imieniu naszej spolecznosci mariampolskiej oraz osobistym, skladamy Ci serdeczne zyczenia. Niech Cie Bóg blogoslawi przez dalsze lata poslugi kaplanskiej, wdzieczni Bogu za dar Kaplanstwa - MARIAMPOLANIE. Ksiadz Wladyslaw Obacz ur. sie w 1935 roku, jest ostatnim ksiedzem mariampolskim urodzonym w Mariampolu. Ks. Wladyslaw jest moim krewnym, tym bardziej serdecznie dolaczam sie do wspanialego JUBILEUSZU. Stanislaw Dorosz

Budowa kaplicy

Zainteresowanym podaje do wiadomosci, ze jesienia 2008 roku rozpoczeto budowe kaplicy na "zamku". W sierpniu 2003 roku odbylo sie uroczyste poswiecenie kamienia wegielnego i wkopano drewniany krzyz wyznaczajac tym samym miejsce przyszlej kaplicy. Kaplica powstaje na wyzszej skarpie na wprost naszego kosciola (niestety rozebranego po 1945 roku), inaczej mówiac po wyjsciu z zamku w prawo w kierunku Dniestru. Krzyz wraz z kamieniem wegielnym pozostal na swoim miejscu. Wykonano roboty ziemne i fundamentowe. Pielgrzymowanie nasze do Mariampola w znacznym stopniu zmobilizowalo Ukrainców do tej budowy. Zaznaczyc tez nalezy, ze 30 marca 2003 r. odbylo sie referendum w Mariampolu w sprawie przywrócenia historycznej nazwy, z Marynopola na Mariampil, czyli miasto Marii (Maryi).