herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Pielgrzymka

Przypominam, że pielgrzymka do Mariampola odbędzie się w dniach 23-30/31 sierpnia 2007r. Szczegóły będą znane po rozesłaniu programu przez ks. S. Pawlaczka. Bliższych informacji udziela ks. Stanisław Pawlaczek 50-328 Wrocław,
ul. Katedralna 12 tel. 071/ 3271 159     kom. 0606 631 114

Komitet Odrodzenia Mariampola

W Mariampolu zostało zawiązane i zarejestrowane w sądzie 2006r. Stowarzyszenie "Komitet Odrodzenia Mariampola"- przygotowują się do obchodów 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej 1683-2008.

Wizyta we Wrocławiu

W dniu 8 września 2006r. przybyła do Wrocławia grupa obecnych Mariampolan z O.Romanem ks.obrządku grek. kat. na zaproszenie byłych Mariampolan poprzez ks. Stanisława Pawlaczka.Uczestniczyli w uroczystościach Odpustowych w kościele NMP
we Wrocławiu. Pobyt trwał do 11.09.2006r.

Uroczystości odpustowe

Przypominam i zapraszam na uroczystości odpustowe do kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu w dniu 10 września na godzinę 10.30

Autokarowa pielgrzymka do Mariampola

23 sierpnia 2006 roku wyruszyła XII autokarowa pielgrzymka do Mariampola z księdzem Stanisławem Pawlaczkiem.
Strona ukraińska od kilku lat zaprasza nas na Dni Mariampola obchodzone w dniu 28 sierpnia w dniu Wniebowzięcia Matki Boskiej wg obrządku greckokatolickiego.

Wójt gminy Mariampol

Od wiosny 2006r. Wójtem Gminy Mariampol została wybrana Łesia Szkawritko c. Jana (Iwana) Szkredki mama z d. Kopyś.