herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Szanowni Mariampolanie i przyjaciele Mariampola.

Szanowni Mariampolanie i przyjaciele Mariampola. Tegoroczna kolejna już pielgrzymka odbyła się zgodnie z programem w dniach 18-25 maja 2011r. Wyjazd majowy podyktowany był obchodami diecezjalnymi Dnia Chorego tym razem w Mariampolu. Mariampol przekształca się wyraźnie w miasto Maryi, oprócz rozpoczętej już budowy kaplicy na "Zamku", uporządkowano Rynek nadając mu nazwę Plac Maryi. Po przyjeździe przekonaliśmy się, że faktycznie rozpoczęto sadzenie drzew biblijnych, czyli założono "sad biblijny" na Placu Maryi. Ksiądz Stanisław Pawlaczek ufundował kilka ładnych sadzonek drzew: 3 platany i 5 rajskich jabłoni (przywiezione z Wrocławia), które zaraz po przyjeździe zostały posadzone. W sobotę rano wyjazd do Bołszowiec i Dytiatyna, po południu odbyła się konferencja z udziałem lekarzy i kapelanów szpitalnych w Domu Ludowym, słowo wygłosił również nasz ksiądz Stanisław. Stanisław Wodyński poinformował o przekazaniu do szpitala w Mariampolu przywiezionych z Polski używanych łóżek dla przewlekle chorych, wózków inwalidzkich, chodzików i innego drobnego sprzętu dla szpitala. Do uzyskania powyższego sprzętu przyczynili się: Stanisław Wodyński, Stanisław i Andrzej Tomczakowie z Głubczyc. Wieczorem odbył się koncert z udziałem ks. Lewickiego (grekokatolika), następnie wieczorne modlitwy i na zakończenie namaszczenie olejami chorych (zdrowych też). Ceremonia ta z udziałem 7 księży greckokatolickich zakończyła o 1 po północy. W niedzielę uroczysta msza święta z udziałem naszego ks. Stanisława, dziekana halickiego Wasyla Zawiracza i kilku księży z dekanatu i Stanisławowa zapoczątkowała IV Festiwal Pieśni Maryjnych. W poniedziałek odwiedziliśmy Nadwórną i Jaremcze, po powrocie przyjęcie gościnne zorganizowane przez naszych gospodarzy. We wtorek rano wyjazd do Lwowa i dalej do granicy. Rzadko się tak zdarza, ale w tym roku w Mariampolu stawił się w pełnym składzie Zarząd i Komisja Rewizyjna naszego Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska. Jest to grupa ludzi, którym losy Mariampola nie są obojętne nawet po zmianie granic. Rozpoczęto również porządkowanie starej części cmentarza, wycinając dziko rosnące krzaki.

Wrocław, lutego 2011 roku

Szanowni Państwo,
Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola

Znów serdecznie, jak co roku, zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego podjęcia trudu pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach. W tym roku Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Mariampola w drugiej połowie maja.
Na wstępie należy wyjaśnić dlaczego w bieżącym roku przyjaciele z Mariampola zapraszają nas akurat w terminie majowym. Mianowicie, jak nas poinformował ks. Roman w tym terminie w Mariampolu odbędą się centralne diecezjalne obchody Dnia Chorego. Na podstawie otrzymanych, od strony ukraińskiej, informacji uznaliśmy, że tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w dniach 18-25 maja br. Diecezjalna pielgrzymka chorych do Mariampola odbędzie się w sobotę i niedzielę, 21 i 22 maja br. i stanowić będzie główny punkt naszej pielgrzymki. Uroczystości będą się odbywały na rynku, który otrzymał już oficjalną nazwę Plac Maryi. Rozpoczęcie uroczystości - według wstępnych informacji - w sobotę po południu konferencją dla lekarzy i kapelanów szpitalnych, następnie Mołeben ku czci Matki Bożej. Następnie przewidziane są koncerty pieśni Maryjnych oraz nocne czuwanie modlitewne, które zakończy się w niedzielę uroczystą Mszą Pontyfikalną.
Pielgrzymka z Wrocławia do Grodu Maryi rozpocznie się w dniu 18 maja 2011 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 25 maja 2011 r. rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku przesunięcie wyjazdu z Mariampola oraz przejazdu do Wrocławia na dzień powszedni naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość pełnego wykorzystania czasu na zwiedzanie i dokonywanie zakupów. Ponadto umożliwi spędzenie wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym.
Ramowy program tegorocznej pielgrzymki przedstawiałby się następująco:
- Środa 18 maja - godz 15oo - wyjazd z Wrocławia z ewentualnymi postojami na trasie, aby zabrać umówionych pielgrzymów (prosimy powiadomić jeżeli wystąpiłaby taka konieczność).
- Czwartek 19 maja - w godzinach rannych przyjazd do Lwowa i msza św. w Katedrze, następnie wyjazd do Mariampola. Około południa powitanie w Mariampolu i zakwaterowanie.
- Piątek 20 maja - wyjazd do Stanisławowa - msza św., krótkie zwiedzanie oraz niezbędne zakupy.
- Sobota 21 maja oraz niedziela 22 maja - według w/w programu gospodarzy.
- Poniedziałek 23 maja - całodzienny wyjazd do Nadwórnej i Jaremcza.
- Wtorek 24 maja - po rannej mszy św. w cerkwi odjazd do Lwowa. Przewidujemy 9 godzin postoju, podczas którego jest możliwość zwiedzania miasta oraz dokonywania zakupów. W godzinach popołudniowo-wieczornych odjazd do Polski.
Przewidywany powrót do Wrocławia 25 maja w godzinach rannych. Oprócz wymienionych punktów programu planujemy ponadto krótkie wypady do Bołszowiec, Dytiatyna i ewentualnie do Halicza. Bliższe określenie terminów nastąpi na bieżąco w miarę zaoszczędzonego czasu.
Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie, jak w roku ubiegłym 320 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro). Pragniemy przypomnieć Szanownym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana. Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.
Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 8 kwietnia 2011 r. Wpłaty można dokonywać:
- na konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 (z dopiskiem: "pielgrzymka do Mariampola")
lub
- kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.
Jednocześnie przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.
Pragniemy nadmienić, że zrodził się pomysł, aby podczas naszych przyjazdów sukcesywnie porządkować polskie groby na mariampolskim cmentarzu. Prace porządkowe objęłyby przede wszystkim usunięcie "chaszczy" i uporządkowanie terenu. Określenie pory przeprowadzenia prac porządkowych w chwili obecnej jest trudne do zaplanowania. Naszym zdaniem jest cenną rzeczą pokazać jak dbamy o groby naszych dziadków i osób bliskich.
Nasi Mariampolscy gospodarze podjęli trud rewaloryzacji Mariampola i wykonali już wiele pracy. W centralnym punkcie rynku, teraz nazwanym placem Maryi zamierzają postawić pomnik - figurę Matki Bożej. Wokół rynku planowane jest ponadto sadzenie "drzew biblijnych" (chodzi o drzewa które występują na kartach Pisma świętego a mogące rosnąć w naszym klimacie). Chętnie będą widziani fundatorzy. Natomiast już teraz na swoich fundatorów oczekuje figura Matki Bożej. Według wstępnego kosztorysu całość (figura wraz z cokołem) ma wynieść 40 000 hrywien, co po przeliczeniu na euro wynosi 4000, a w złotówkach ok. 15 000. Pięknym gestem by było, gdyby ta figura w całości została ufundowana przez polskich pielgrzymów. Wydaje się, że nie będzie to zbyt wielki wydatek. Myślimy, że hojność Polskich pielgrzymów i przyjaciół Mariampola zaowocuje zgromadzeniem powyższej kwoty jeszcze w tym roku.
W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:
- Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 lub (071) 3224232 oraz tel. komórkowy 0606 631 114
- Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

Pielgrzymka do Mariampola

Tegoroczna pielgrzymka do Mariampola odbędzie się w dniach 18-24 maja 2011r.
Szczegóły po otrzymaniu programu.

W dniu 11 grudnia 2010 r....

W dniu 11 grudnia 2010 r. wieku 93 lat odszedł do Pana kapłan-legenda, ks. infułat Ludwik Rutyna, proboszcz w Kędzierzynie-Koźlu, a następnie w Buczaczu. Urodził się 10.02.1917 r. w Podzameczku k. Buczacza na Tarnopolszczyźnie. Po ukończeniu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza przyjął święcenia kapłańskie w dniu 11 maja 1941 r. Został wikarym w Baworowie k. Tarnopola, a po zamordowaniu tamtejszego proboszcza przez bandy UPA przejął jego obowiązki. W 1945 r. wraz z innymi Polakami został wypędzony z Kresów Wschodnich. Osiadł na Opolszczyźnie, gdzie w tamtejszej diecezji pracował na kilku parafiach. W 1958 r. został proboszczem parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu. Za swoją gorliwą posługę duszpasterską został mianowany prałatem i dziekanem. Został także współzałożycielem i członkiem honorowym kędzierzyńskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W 1990 r. przeszedł na emeryturę. Zamiast jednak spokojnie osiąść w domu emerytów powrócił w rodzinne strony. Zajął się odbudową wspomnianego kościoła farnego w Buczaczu, który dzięki swojej heroicznej pracy przywrócił do dawnej świetności. Sam mieszkał w ogromnie skromnych warunkach, oddając każdy grosz na remont. Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek 16 grudnia o g. 11.00, w kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu . Pochowany zostanie przy kościele.

Wójt Mariampola

Po ostatnich wyborach na Ukrainie (Mariampolu), które odbyły się w dniu 31.10.2010r. Wójtem Mariampola wybrany został Biłan Jarosław s. Wasyla . Jest to mieszkaniec wsi Wodniki wchodzącej w skład gminy.

Epitafium

W Dzień Niepodległości, 11 listopada 2010r. w Borowie zostało odsłonięte niezwykłe epitafium na zewnętrznej ścianie kościoła borowskiego. W tym miejscu umieszczono też urnę z ziemią z mogił kresowych. Po mszy świętej epitafium zostało poświęcone.

W lewej części tablicy umieszczono napis:

Siostrom i Braciom Narodu Polskiego.
Ofiarom ludobójstwa OUN-UPA
na Kresach Wschodnich,
którzy zginęli za polskość
i tam pozostali...

"Nim wstał świt oni byli już u Boga."
Z pamiętnika Jana Zaleskiego

W części środkowej widnieje napis:

Mieszkańcom Korościatyna i okolic
bestialsko zamordowanym w nocy z 28 na 29 lutego 1944r.
Księdzu Kanonikowi Mieczysławowi Krzemińskiemu
Proboszczowi:
Parafii Korościatyn 1942-1945
Parafii Borów 1945-1985
W 66 rocznicę zagłady Korościatyna- obecnie Krynica
umieszczamy urnę z ziemią
z mogił kresowych

Z prawej strony tablicy napis:

Córkom i Synom
Narodu Ukraińskiego,
którzy podczas
mordów i prześladowań
na Kresach
z narażeniem życia pomagali
Polakom przetrwać

"Poznać prawdę, by pokonać przeszłość,
a nasz ból oddać w ofierze
lepszej przyszłości obu narodów..."
M. Semkowicz-Dobrianskyj

W dolnej części:

W 65 rocznicę
przybycia na Dolny Śląsk.
Rodziny Ofiar i Mieszkańcy Gminy Borów.
Korościatyn-Borów A.D. 2010.

Wspólnotę Mariampolską reprezentowali:
ks. Stanisław Pawlaczek,
Andrzej Tarnowski,
Krzysztof Tarnowski,
Antonina Bandura,
Jan Bandura,
Czesław Szczygielski,
Sebastian Fedorowicz,
Danuta Dorosz,
Stanisław Dorosz.
Po odsłonięciu i poświęceniu epitafium przyjęto nas obiadem w miejscowej szkole, następnie zaproszeni zostaliśmy przez A i J Bandurów do Strzelina na dalszy ciąg uroczystości z udziałem ks. Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego.

Szanowni miłośnicy Mariampola i Kresów !

Szanowni miłośnicy Mariampola i Kresów!
W dniu 11 listopada 2010 r. o godz. 11,00 w kościele w Borowie pow. Strzelin (trasa Wrocław- Strzelin droga nr 395 w połowie tej trasy między autostradą a Strzelinem w prawo) odprawiona będzie msza święta w intencji pomordowanych w Korościatynie i Kresach z poświęceniem i odsłonięciem pamiątkowej tablicy z tej okazji. Udział zapowiedzieli nasi Mariampolanie między innymi ks. S. Pawlaczek, A. Tarnowski J. Bandura oraz Szczepan Siekierka, Prezes Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z Wrocławia. Korościatyn to miejscowość oddalona o 25 km od Mariampola, jest to rodzinna wieś dziadka ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego. W imieniu Korościatynian serdecznie zapraszam do wzięcia udzału w tej uroczystości.
Stanisław Dorosz.

Szanowni Mariampolanie

Szanowni Mariampolanie.
Tegoroczna pielgrzymka do Mariampola odbyła się w dniach od 23 sierpnia (wyjazd z Wrocławia) do 30 sierpnia 2010 r.(przyjazd do Wrocławia). Przebieg pielgrzymki zgodnie z programem, odwiedziliśmy między innymi Kamieniec Podolski, oraz małą miejscowość Dytiatyn.
DYTIATYN 16 września 1920 roku był miejscem bohaterskiej i tragicznej zarazem bitwy W wojnie polsko-bolszewickiej, zwanej Polskimi Termopilami, stoczonej tu ze słynną dywizją "Czerwonych Kozaków", wspieraną przez brygadę piechoty. Miała ona kluczowe znaczenie dla utrzymania ofensywy na froncie w Małopolsce Wschodniej. Poświęcając swoje życie, niewielki oddział Wojska Polskiego zatrzymał na wiele godzin nieprzyjaciela, ratując przed rozbiciem swą macierzystą 8 Dywizję Piechoty oraz ukraińską dywizję kawalerii. Za swój czyn bohaterowie otrzymali Krzyż Virtuti Militari a miejsce bitwy otoczone zostało wielką czcią ze strony wojska i mieszkańców Małopolski Wschodniej. W tym roku zamiast Festiwalu Pieśni Maryjnych, odbyła się uroczystość na mariampolskim cmentarzu przy mogile zmarłego ks. greckokatolickiego Hnata Zaklynskiego, wieczorem w Domu Ludowym odbył się koncert z prelekcją na temat rodziny Zaklynskich. Po modlitwie przy mogile ks. Zaklynskiego odbyły się modlitwy przy grobowcu ks. Marcina Bosaka i zbiorowej mogile pomordowanych Wołczkowian z 1944 r. z udziałem dziekana greckokatolickiego z Halicza ks. Wasyla Zawiracza, oraz ks. Romana Dziubaka, ks. prawosławnego Witalija Walichnowskiego i naszego prałata ks. Stanisława Pawlaczka. Udział też wzięli przedstawiciele ze Stanisławowa- prof. Wołodymyr Bociurko, z Halicza- Zastępca Starosty Wołodymyr Brodowycz oraz Wójt Mariampola- Lesia Szkawritko. Uroczystość tą opisano w miejscowej halickiej gazecie "Halickie Słowo" Nr 37/1615/ z dnia 04.09.2010 r., www..galslovo.if.ua Dla informacji podaję, że obok grobu ks. Zaklynskiego znajduje się grób ks. Jana Chudzika zmarłego w 1923 r w wieku 32 lat. Uroczyście przekazane zostały przez Andrzeja i Stanisława Tomczaków 2 symboliczne dęby (DĘBY PAPIESKIE), które posadzone będą w miejscowym parku a symbolizować mają Polskę i Ukrainę. Przypominam, że stowarzyszenie nasze przyjęło nazwę Stowarzyszenie Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, 50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000355355. Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście nadał numer NIP; 8982178346, posiadamy również konto bankowe 94 1240 1994 1111 0010 3224 1178 na które można odprowadzać 1% z podatku przy rozliczeniu rocznym PIT oraz inne darowizny. Orientacyjny termin wyjazdu do Mariampola w 2011 roku przypadnie prawdopodobnie w połowie maja.

Szanowni Państwo, Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola

Podczas corocznego spotkania po mszy odpustowej w ubiegłym roku podjęte zostało postanowienie zarejestrowania naszego stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA jako organizacji pożytku publicznego. Z inicjatywy grupy osób opracowano statut organizacji, a w dniu 16 lutego 2010 r. zostały złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym stosowne dokumenty Z przyjemnością informujemy, że długa procedura rejestracyjna jest zakończona. Nasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie.

Nasza dotychczasowa działalność nie ulegnie zmianie. Pragniemy ponadto tę działalność z pożytkiem dla wszystkich Mariampolan i przyjaciół Mariampola jeszcze rozwinąć. Znów serdecznie, jak co roku, zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego podjęcia trudu pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach.

Wspomnijmy, że od czasu pierwszej pielgrzymki w 1995 r. będzie to już 16 pielgrzymka. Podczas tych wszystkich wyjazdów nie tylko uczestniczyliśmy w obchodach "Dni Mariampola" ale przemierzaliśmy na Ukrainie szlaki i odwiedzaliśmy miejsca historyczne, mające znaczenie dla obu naszych narodów. Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku przy przygotowywaniu pielgrzymki wybierając trasy przejazdów chcieliśmy oprócz. umożliwienia dłuższego pobytu w Mariampolu, co jest również istotne, zobaczyć inne nowe miejsca lub odwiedzić ponownie miejsca znane z poprzednich pielgrzymek. Tak, jak w ubiegłym roku pobyt w Mariampolu oraz codzienne wyjazdy wycieczkowe zostały tak zaplanowane abyśmy mogli spędzić trochę czasu z naszymi gospodarzami i znajomymi oraz odpocząć i powspominać. Podczas przygotowywania planu tegorocznej pielgrzymki, mając na względzie również wiek niektórych pielgrzymów, staraliśmy się pogodzić wyjazdy do innych miejscowości na Ukrainie z możliwością odpoczynku.

Każdego roku nasz pobyt w Mariampolu łączy z corocznymi obchodami Dni Mariampola (okolicznościowe spotkania, zabawy, festyn). Według wstępnej, uzyskanej od strony Ukraińskiej, informacji w tym roku obchody Dnia Mariampola odbędą się w dniu 28 sierpnia (sobota). Ufamy, że nic nie przeszkodzi organizatorom w przygotowaniu tych obchodów. Podjęte działania organizacyjne, przygotowujące tegoroczną pielgrzymkę zostały zakończone a nasi gospodarze podobnie jak w ubiegłych latach oczekują nas w miesiącu sierpniu. Pielgrzymka do Grodu Maryi rozpocznie się w dniu 23 sierpnia 2010 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 30 sierpnia rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku to jednodniowe przesunięcie naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość spędzenia wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym. Proponowany program pielgrzymki w 2010 r. podobnie jak w roku ubiegłym jest przemienny tzn. po długiej podróży i przyjeździe do Mariampola następny wyjazd jest czasowo krótszy aby umożliwić odpoczynek. Kolejny wyjazd jest zaplanowany jako całodniowy, a następny znowu krótszy. Wspominając organizowane ubiegłymi laty ogniska nad brzegiem Dniestru (organizowane były już wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi) myślimy, że podczas tegorocznego pobytu w Mariampolu dopiszą chęci pielgrzymów oraz oczywiście sprzyjać będzie pogoda aby ponownie spędzić wieczór na zabawie i śpiewach przy ognisku. Przekonaliśmy się już, że takie spotkanie ma bardzo dobry wpływ na wszystkich uczestników i sprzyja zacieśnianiu przyjaźni.

Proponowany program pielgrzymki przedstawia się następująco:
- 23 sierpnia - godz. 15:00 - wyjazd z peronu międzynarodowego na Centralnym Dworcu Autobusowym we Wrocławiu (obok Dworca Głównego PKP). W dniu 24 sierpnia Msza św. w Katedrze Lwowskiej a następnie krótki odpoczynek i przejazd do Mariampola a tam po przywitaniu udanie się na kwatery aby odpocząć.
- 25 sierpnia - godz. 9:00 - wyjazd z Mariampola do Stanisławowa a po drodze, jak sił starczy: Halicz, Kryłos. Wyjazd parogodzinny. Po zwiedzaniu miast i zrobieniu niezbędnych zakupów powrót do Mariampola. O ile pogoda dopisze proponujemy wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru.
- 26 sierpnia - godz. 9:00 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd całodniowy, podczas tej wycieczki udamy się do Kamieńca Podolskiego.
- 27 sierpnia - godz 10:00 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd parogodzinny. Podczas tej wycieczki odwiedzimy miejscowości Bołszowce, Krynica (Korościatyn), Monastyrzyska oraz ewentualnie Uście Zielone. Prawdopodobny powrót ? godziny popołudniowe. Jeżeli pogoda pozwoli proponujemy powtórne wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru.
- 28 sierpnia - według programu gospodarzy. Najprawdopodobniej w tym dniu odbędzie się Festiwal Pieśni Maryjnych. W tym dniu również będziemy się żegnać z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi.
- 29 sierpnia - po Mszy Św. w godzinach porannych wyjazd w drogę powrotną do Polski. Proponujemy parogodzinny (9 godz) pobyt we Lwowie podczas którego proponujemy zwiedzanie Lwowa (starówka, Cmentarz Łyczakowski, Wzgórza Wuleckie, Wysoki Zamek) oraz czas wolny dla dokonania ostatnich zakupów. Następnie udamy się w dalszą drogę powrotną a następnie bezpośrednio udamy się do granicy państwa. Przewidywany przyjazd do Wrocławia 30 sierpnia godziny ranne.

Ze względu na to, że organizatorzy ze strony ukraińskiej nie przekazali szczegółowych informacji o organizowanych obchodach Dni Mariampola przedstawiony wyżej program może ulec modyfikacji.

Ponieważ doświadczenia ostatnich lat wskazują, że Szanowni Pielgrzymi starają się przestrzegać godzin odjazdów to należy jedynie przypomnieć o przestrzeganiu programu i ustalonych godzin odjazdów, co będzie okazaniem szacunku innym uczestnikom pielgrzymki.

Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie, jak w roku ubiegłym 320 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro). Pragniemy przypomnieć Szanownym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana. Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.

Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 30 lipca 2010 r. i kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.

Jednocześnie przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.

W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:

- Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 lub (071) 3224232 oraz tel. komórkowy 0606 631 114
- Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Podobnie jak w roku ubiegłym będziemy wdzięczni za podanie numeru PESEL oraz numeru kodu pocztowego przy adresie, będzie to potrzebne do ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji o miejscach pobytu innych byłych mieszkańców Mariampola. Informacje te pozwolą na uzupełnienie posiadanej przez nas wiedzy oraz umożliwią dotarcie do nich z propozycją wspólnego pielgrzymowania do grodu Maryi.

Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

Andrzej Tarnowski Ks. Stanisław Pawlaczek

Zmartwychwstanie Pańskie

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
Naszym Mariampolanom i miłośnikom Kresów Wschodnich
życzy Zarząd Stowarzyszenia Wspólnoty Mariampolskiej.