herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

18 pielgrzymka do Mariampola

Szanowni Państwo, drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola.

Tegoroczna 18 pielgrzymka do Mariampola odbyła się zgodnie z programem w dniach 19-26 czerwca 2012 r. Dwie ostatnie pielgrzymki miały nieco inny charakter niż wcześniejsze, albowiem ukierunkowane były na uroczystości cerkiewne (kościelne) jakie odbywały się w Mariampolu.
Mariampol w tym roku po raz pierwszy po wojnie, nawiązał do przedwojennego charakteru, albowiem rozpoczęło się pielgrzymowanie rodzin do miasteczka maryjnego katolików miejscowych, nie tylko nas z Polski.
Program nasz został minimalnie zmieniony i wyglądał następująco:
przyjazd autokaru z naszymi pielgrzymami po porannej mszy św. we Lwowie nastąpił w środę (20.06.2012) w południe. Uroczyste przywitanie przez księdza Romana miejscowego proboszcza greckokatolickiego i Wójta Mariampola Jarosława Biłana, następnie zakwaterowanie i czas wolny z przeznaczeniem na porządkowanie cmentarza. W tym roku zrezygnowaliśmy z prac na cmentarzu ze względu na zbyt duży upał. Ja z żoną przyjechałem do Mariampola we wtorek, dlatego mieliśmy możliwość spędzenia wolnego czasu nad Dniestrem przy ognisku gotując zupę rybną wraz z naszymi gospodarzami, u których mieliśmy zakwaterowanie.
Czwartek- wyjazd do Stanisławowa, zwiedzanie miasta, zakupy i spotkanie naszego Zarządu z prof. W. Bociurką, w którym też uczestniczyłem. W drodze powrotnej wstąpiliśmy zaczerpnąć wody ze źródła w pobliżu Jezupola.
Wieczorem ognisko nad Dniestrem na zapleczu miejscowej szkoły, na wysokim brzegu skąd widać całą okolicę. Czas wolny sprzyjał lepszemu poznaniu się pielgrzymów przy pieczeniu kiełbasek, skromnym zakrapianiu i śpiewach piosenek polskich i ukraińskich.
Od kilku lat ognisko obsługuję wspólnie z naszym gospodarzem, u którego mieszkamy, Wołodymyrem Szkredko, emerytowanym nauczycielem.
Piątek- wyjazd do sanktuarium w Zarwanicy koło Buczacza, zwiedzanie nowego sanktuarium, msza św. w cerkwi greckokatolickiej, następnie pobranie wody ze źródła i przejazd do Potoku Złotego.
Remont kościoła w Potoku Złotym trwa już kilka lat, postęp robót jest, ale do zakończenia prac droga daleka. Po niżej kościoła znajdują się ruiny zamku, historię tego zamku i jego mieszkańców opowiadała miejscowa Ukraina.
Zamek popadł w ruinę po likwidacji siedziby powiatu w Potoku Złotym, którego urzędowanie odbywało się właśnie na zamku.
Sobota- wyjazd do Bołszowiec i Dytiatyna, w godzinach po południowych oczekiwanie na pielgrzymów pieszych z Halicza i Bursztyna. Ostatecznie przywitanie pielgrzymów nastąpiło z opóźnieniem, bo droga w upalne popołudnie było wielkim wysiłkiem.
Program pielgrzymki brzmiał w tłumaczeniu na język polski następująco- pielgrzymka rodzin do mariampolskiego obrazu Matki Bożej, żywa parafia- miejsce spotkania z żywym Chrystusem.
Przed cerkwią ustawiona była scena, a na niej słowo Boże głosili księża greckokatoliccy w formie mówionej i śpiewanej do późnych godzin wieczornych.
Wspomnieć tu trzeba też, że na Placu Maryjnym postawiona została figura Matki Boskiej na wysokim postumencie, na którą zbieraliśmy pieniądze i w dalszym ciągu oczekujemy wpłat na ten cel.
Około północy wszyscy pielgrzymi z zapalonymi świeczkami uczestniczyli w procesji wyruszając z przed cerkwi, następnie przechodząc obok kościoła pokapucyńskiego, częściowo przez park obok szpitala i z powrotem na Plac Maryjny, gdzie nastąpiło oficjalne zakończenie pierwszego dnia uroczystości. Pielgrzymi piesi mieli wyznaczone zakwaterowanie na placu przy szkole pod namiotami z możliwością korzystania z kuchni polowej.
Przyznać trzeba, że obsługa maltańska, która podjęła się zakwaterowania pielgrzymów spisała się znakomicie pozostawiając po sobie idealny porządek.
Niedziela- kulminacyjny dzień uroczystości, rozpoczął się poranną modlitwą i oczekiwaniem na arcybiskupa metropolity stanisławowskiego Wołodymyra Wijtyszyna.
Po powitaniu metropolity, odprawiona została liturgia mszy świętej w obrządku greckokatolickim z udziałem naszego księdza Stanisława Pawlaczka z Wrocławia, następnie poświęcenie figury przez metropolitę Wołodymyra i pozostałych księży.
Po południu odbył się koncert z udziałem rodzin we wspólnym śpiewaniu oraz występy zespołów rodzinnych z powiatu halickiego.
Wieczorem na zakończenie naszej pielgrzymki kolacja w miejscowym barze z udziałem ks. Romana i Wójta Gminy Mariampol.
Ostatni dzień pielgrzymki rozpoczął się mszą św. w cerkwi, następnie pożegnanie z naszymi gospodarzami i odjazd autokaru do Lwowa i dalej w kierunku granicy w drogę powrotną do kraju. Nasza pielgrzymka zakończyła się dwa dni później, czyli w środę 27 czerwca wyjazdem do Doliny k. Stryja.
Przyznać trzeba, że choć późno, ale Mariampol nabiera charakteru miasteczka maryjnego, o którym marzył, ks. Marcin Bosak budując nowy kościół. Dzieła nie dokonał, zakończył życie tragicznie w sierpniu 1941 roku, w znanych nam mariampolanom okolicznościach.

UWAGA ZMIANA TERMINU PIELGRZYMKI

Szanowni Państwo,
Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, bardzo serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach.
W tym roku Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Mariampola w drugiej połowie czerwca.

Przyjaciele z Mariampola zapraszają nas w terminie czerwcowym, gdyż jak nas poinformował ks. Roman w tym terminie w Mariampolu odbędą się centralne diecezjalne obchody poświęcone sprawom Rodziny w dzisiejszych czasach.
Na podstawie otrzymanych, od strony ukraińskiej, informacji uznaliśmy, że tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w dniach 19 - 26 czerwca br.
Diecezjalne uroczystości będą odbywać się w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) oraz w Mariampolu w sobotę i niedzielę, 23 i 24 czerwca br. Udział w tych uroczystościach stanowić będzie główny punkt naszej pielgrzymki.

Pielgrzymka z Wrocławia do Mariampola rozpocznie się w dniu 19 czerwca 2012 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 26 czerwca 2012 r. rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku przesunięcie wyjazdu z Mariampola oraz przejazdu do Wrocławia na dzień powszedni naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość pełnego wykorzystania czasu na zwiedzanie i dokonywanie zakupów. Ponadto umożliwi spędzenie wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym.

Ramowy program tegorocznej pielgrzymki przedstawiałby się następująco:
- Wtorek 19 czerwca - godz 15oo - wyjazd z Wrocławia z ewentualnymi postojami na trasie, aby zabrać umówionych pielgrzymów (prosimy powiadomić jeżeli wystąpiłaby taka konieczność).
- Środa 20 czerwca - w godzinach rannych przyjazd do Lwowa i msza św. w Katedrze, następnie wyjazd do Mariampola. Około południa powitanie w Mariampolu i zakwaterowanie.
- Czwartek 21 czerwca - wyjazd całodzienny do Zarwanicy i Złotego Potoku, krótkie zwiedzanie oraz ewentualne zakupy. O ile wystarczy czcigodnym pielgrzymom sił oraz czasu istnieje możliwość zwiedzania mijanych po drodze ciekawych miejsc.
- Piątek 22 czerwca - wyjazd do Halicza, Bołszowiec i Dytiatyna.
- Sobota 23 czerwca - wyjazd do Stanisławowa zwiedzanie miasta, ewentualne zakupy oraz udział w sesji naukowej poświęconej rodzinie wg programu gospodarzy. Powrót do Mariampola na wieczorne nabożeństwo.
- Niedziela 24 czerwca pobyt w Mariampolu - uroczysta msza pontyfikalna pod przewodnictwem nowego biskupa metropolity stanisławowskiego.
- Poniedziałek 25 czerwca - po rannej mszy św. w cerkwi odjazd do Lwowa. Podobnie jak w ubiegłym roku przewidujemy 9-cio godzinny postój, podczas którego jest możliwość zwiedzania miasta oraz dokonywania zakupów. W godzinach popołudniowo-wieczornych odjazd do Polski.
Przewidywany powrót do Wrocławia 26 czerwca 2012 r. w godzinach rannych.
Oprócz wymienionych punktów programu planujemy jeden krótki wypad, ale bliższe określenie zarówno terminu jak kierunku nastąpi na bieżąco w miarę zaoszczędzonego czasu.

Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie, jak w roku ubiegłym 340 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro).
Pragniemy jednocześnie przypomnieć Czcigodnym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana.
Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.
Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 31 maja 2012 r. Wpłaty można dokonywać:
- na konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 (z dopiskiem: "pielgrzymka do Mariampola")
lub
- kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.

Przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.

Pragniemy nadmienić, że pomysł aby podczas naszych przyjazdów sukcesywnie porządkować polskie groby na mariampolskim cmentarzu, który zrodził się w ubiegłym roku przyniósł pierwsze efekty. Prace porządkowe obejmowały usunięcie "chaszczy" i porządkowanie terenu. Dzięki pracy kilkunastu osób na nowo "odkryliśmy" pięć polskich grobów. Z przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że ta jednorazowa akcja została przez obecnych mieszkańców Mariampola z właściwym, pozytywnym, zrozumieniem bo jest cenną rzeczą pokazać jak dbamy o groby naszych dziadków i osób bliskich. W roku ubiegłym prace porządkowe na mariampolskim cmentarzu przeprowadziliśmy w pierwszym dniu pobytu w Mariampolu.
Należy również podkreślić, że nadal chętnie widziani są fundatorzy figury Matki Bożej w centralnym punkcie rynku, teraz nazwanym placem Maryi. zamierzają postawić pomnik - figurę Matki Bożej. Pięknym gestem by było, gdyby ta figura w całości została ufundowana przez polskich pielgrzymów. Myślimy, że hojność Polskich pielgrzymów i przyjaciół Mariampola pozwoli na zgromadzenie niezbędnej kwoty. W ubiegłym roku zebrana przez nasze Stowarzyszenie kwota wyniosła 1860 złotych. Niezależnie podobne działanie prowadzi parafia NMP Na Piasku we Wrocławiu.

W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:
- Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 oraz tel. komórkowy 0606 631 114
- Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA

Informacja o przebiegu
II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu.

Drugie już sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków naszego Stowarzyszenia odbyło się w dniu 17 marca 2012 r. w lokalu przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu w drugim terminie. W zebraniu wzięło udział 17 członków. Na wstępie zebranych przywitał Andrzej Tarnowski ?Prezes Stowarzyszenia. Następnie zebrani dokonali wyboru Przewodniczącego zebrania i Protokolanta. Funkcje te zebrani powierzyli Andrzejowi Tarnowskiemu i Agacie Lewickiej-Dyrcz. Po przeprowadzeniu wymaganych wyborów przystąpiono do obrad. Andrzej Tarnowski przedstawił i omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2011 roku. Jednocześnie przypomniał zapisy w Statucie Stowarzyszenia, które określają cele statutowe oraz sposób ich realizowania. Omówione zostały wszystkie działania podjęte w 2011 roku przez Zarząd Stowarzyszenia, podkreślił zaangażowanie członków w działaniach Stowarzyszenia, uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, organizacji uroczystości odpustowych i spotkania dla przybyłych na uroczystości odpustowe przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia. W sprawozdaniu nie pominięto organizacji zarówno pielgrzymki naszych członków i sympatyków do Mariampola , jak i przyjęcia i organizacji pobytu przybyłym na uroczystości odpustowe pielgrzymom z Ukrainy. Podkreślił wagę wydarzenia jakim było podpisanie, podczas spotkania w kościelnym ogrodzie po mszy odpustowej, pomiędzy Stowarzyszeniem WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu a Komitetem z Odrodzenia Mariampola. W relacji z działalności Stowarzyszenia poświęcono również uwagę finansom Stowarzyszenia. Przedmiotem analizy były zarówno wpływy ze składek członkowskich, darowizny wpłacone na rzecz Stowarzyszenia jak i również wydatki poniesione na realizację celów statutowych. Swoje opinię dotyczącą działalności Zarządu w 2011 r. przedstawiła Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna nie wskazywała nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia w 2011 r. i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 roku. Po krótkiej dyskusji, w której zabierający głos odnieśli się do przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności za rok 2011 i pozytywnie ocenili działalność Zarządu. Po zamknięciu dyskusji zgłoszono projekty uchwał: przyjmującej informację i zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia w 2011 roku, o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 oraz o udzieleniu członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium za rok 2011.
Projekty uchwał zostały przegłosowane i przyjęte.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 1/2012 z dnia 17 marca 2012 roku o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011. (za uchwałą głosowało 12 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymało się od głosu 5 osób).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 2/2012 z dnia 17 marca 2012 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 (za uchwałą głosowało 16 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 3/2012 z dnia 17 marca 2012 o udzieleniu członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium za rok 2011 (za uchwałą głosowało 17 osób, głosów przeciw nie było, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu).
W drugiej części zebrania odbyła się dyskusja dotycząca przyszłej działalności Stowarzyszenia. Podczas dyskusji poinformowano o dotychczasowej działaniach prowadzonych w ramach ?Wschodniej misji miłosierdzia? (S.Tomczak), prowadzeniu działalności informacyjnej w mediach (S.Pawlaczek, S.Wodyński), prowadzeniu działań porządkowych na kwaterach polskich Cmentarza mariampolskiego (A.Tarnowski) zwrócono uwagę o konieczności poprawienia na cmentarzu w Mariampolu miejsc pochówku pomordowanych przez OUN UPA Polaków (M.Gwizdak, S.Dorosz, S.Pawlaczek, A.Tarnowski), zaproponowano wydanie z okazji 20 pielgrzymki do Mariampola okolicznościowego albumu pamiątkowego (A.Tarnowski), zaproponowano 3 propozycje projektów wspólnej mogiły pomordowanych Polaków (S.Tomczak, S.Wodyński, S.Dorosz, J.Bandura), zaproponowano wystąpienie Stowarzyszenia do Rady Pomników Walki i Męczeństwa z wnioskiem o pomoc w budowie miejsca upamiętnienia śmierci Polaków (S.Dorosz, J.Gwizdak, S.Tomczak, S.Wodyński), proponowano nowe miejsca do zwiedzania podczas następnych pielgrzymek na Kresy (A.Lewicka Dyrcz, M.Gwizdak, A.Tarnowski, J.Bandura). Podnoszono sposoby pozyskiwania funduszy na działalność Stowarzyszenia oraz zaproponowano wysokość składki członkowskiej za 2012 r..
Po podsumowaniu dyskusji zaproponowano projekty stosownych uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 4/2012 z dnia 17 marca 2012 o upamiętnieniu ofiar pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. W uchwale Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do opracowania harmonogramu obejmującego objęte uchwałą działania, w szczególności: sposób realizacji, kosztorys oraz plan pozyskania środków finansowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 5/2012 z dnia 17 marca 2012 o gromadzeniu pamiątek dotyczących życia przedwojennych mieszkańców Mariampola. W uchwale Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do wystąpienia z apelem o przekazywanie pamiątek w postaci zdjęć, artefaktów, wspomnień w formie pisemnej bądź utrwalonych dźwiękowo, dotyczących życia codziennego mieszkańców Mariampola, Wołczkowa i okolic.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 6/2012 z dnia 17 marca 2012 r. o wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia za rok 2012. Zgodnie z uchwałą składka członkowska Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu za rok 2012 wynosić będzie 24,00 zł (za uchwałą głosowało 16 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba).
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu działające na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz punkt 34 podpunkt a) statutu Stowarzyszenia przyjął wniosek zobowiązujący Zarząd do podjęcia działań zmierzających do zadbania o groby Polaków i księdza Marcina Bosaka, znajdujących się na cmentarzu w Mariampolu.
Wrocław, dnia 3 kwietnia 2012 r.
Zarząd Stowarzyszenia

Propozycja projektu nagrobka

Propozycja projektu nagrobka (bez skali) i treści napisów na tablicach i płycie nagrobnej wg Jana Bandury i Jerzego Wójcika ze Strzelina.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

PIELGRZYMKA 2012r.

Szanowni Państwo,

Drodzy Mariampolanie i Przyjaciele Mariampola

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, bardzo serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli go pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach.
Przyjaciele z Mariampola zapraszają nas w terminie czerwcowym, gdyż jak nas poinformował ks. Roman w tym terminie w Mariampolu odbędą się centralne diecezjalne obchody poświęcone sprawom Rodziny w dzisiejszych czasach.
Na podstawie otrzymanych, od strony ukraińskiej, informacji uznaliśmy, że tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w dniach 12 - 19 czerwca br. Diecezjalne uroczystości będą odbywać się w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) oraz w Mariampolu w sobotę i niedzielę, 16 i 17 czerwca br. Udział w tych uroczystościach stanowić będzie główny punkt naszej pielgrzymki.
Pielgrzymka z Wrocławia do Mariampola rozpocznie się w dniu 12 czerwca 2012 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 19 czerwca 2012 r. rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku przesunięcie wyjazdu z Mariampola oraz przejazdu do Wrocławia na dzień powszedni naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość pełnego wykorzystania czasu na zwiedzanie i dokonywanie zakupów. Ponadto umożliwi spędzenie wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym.
Ramowy program tegorocznej pielgrzymki przedstawiałby się następująco:

 • Wtorek 12 czerwca - godz 15oo - wyjazd z Wrocławia z ewentualnymi postojami na trasie, aby zabrać umówionych pielgrzymów (prosimy powiadomić jeżeli wystąpiłaby taka konieczność).
 • Środa 13 czerwca - w godzinach rannych przyjazd do Lwowa i msza św. w Katedrze, następnie wyjazd do Mariampola. Około południa powitanie w Mariampolu i zakwaterowanie.
 • Czwartek 14 czerwca - wyjazd całodzienny do Zarwanicy i Złotego Potoku, krótkie zwiedzanie oraz ewentualne zakupy. O ile wystarczy czcigodnym pielgrzymom sił oraz czasu istnieje możliwość zwiedzania mijanych po drodze ciekawych miejsc.
 • Piątek 15 czerwca - wyjazd do Halicza, Bołszowiec i Dytiatyna.
 • Sobota 16 czerwca - wyjazd do Stanisławowa zwiedzanie miasta, ewentualne zakupy oraz udział w sesji naukowej poświęconej rodzinie wg programu gospodarzy. Powrót do Mariampola na wieczorne nabożeństwo.
 • Niedziela 17 czerwca pobyt w Mariampolu - uroczysta msza pontyfikalna pod przewodnictwem nowego arcybiskupa metropolity stanisławowskiego.
 • Poniedziałek 18 czerwca - po rannej mszy św. w cerkwi odjazd do Lwowa. Podobnie jak w ubiegłym roku przewidujemy 9-cio godzinny postój, podczas którego jest możliwość zwiedzania miasta oraz dokonywania zakupów. W godzinach popołudniowo-wieczornych odjazd do Polski.

Przewidywany powrót do Wrocławia 19 czerwca 2012 r. w godzinach rannych.
Oprócz wymienionych punktów programu planujemy jeden krótki wypad, ale bliższe określenie zarówno terminu jak kierunku nastąpi na bieżąco w miarę zaoszczędzonego czasu.

Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie 340 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro).
Pragniemy jednocześnie przypomnieć Czcigodnym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana.
Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom. Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 28 maja 2012 r. Wpłaty można dokonywać:

 • na konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 (z dopiskiem: "pielgrzymka do Mariampola")

lub

 • kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.

Przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.
Pragniemy nadmienić, że pomysł aby podczas naszych przyjazdów sukcesywnie porządkować polskie groby na mariampolskim cmentarzu, który zrodził się w ubiegłym roku przyniósł pierwsze efekty. Prace porządkowe obejmowały usunięcie "chaszczy" i porządkowanie terenu. Dzięki pracy kilkunastu osób na nowo "odkryliśmy" pięć polskich grobów. Z przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że ta jednorazowa akcja została przez obecnych mieszkańców Mariampola z właściwym, pozytywnym, zrozumieniem przyjęta, bo jest cenną rzeczą pokazać jak dbamy o groby naszych dziadków i osób bliskich. W roku ubiegłym prace porządkowe na mariampolskim cmentarzu przeprowadziliśmy w pierwszym dniu pobytu w Mariampolu. Należy również podkreślić, że nadal chętnie widziani są fundatorzy figury Matki Bożej w centralnym punkcie rynku, teraz nazwanym placem Maryi. zamierzają postawić pomnik - figurę Matki Bożej. Pięknym gestem by było, gdyby ta figura w całości została ufundowana przez polskich pielgrzymów. Myślimy, że hojność Polskich pielgrzymów i przyjaciół Mariampola pozwoli na zgromadzenie niezbędnej kwoty. W ubiegłym roku zebrana przez nasze Stowarzyszenie kwota wyniosła 1860 złotych. Niezależnie podobne działanie prowadzi parafia NMP Na Piasku we Wrocławiu.

W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:

 • Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159, tel. komórkowy 0606 631 114
 • Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.


Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 2012r.

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu
50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4
KRS: 0000355355
NIP: 8982178346
REGON: 021267681
Konto bankowe: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178

Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu, ul Katedralna 4, 50-328 Wrocław zaprasza na: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków - sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 17 marca 2012 r. w lokalu przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu
początek obrad :
w I terminie godz. 11oo
w II terminie godz 12oo *
* zgodnie z pkt 33 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia ? tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu Drugi termin Walnego zgromadzenia przewiduje się w tym samym dniu, w odstępie 1 godziny od stwierdzenia braku quorum w pierwszym terminie. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków

Zarząd Stowarzyszenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji mandatowej oraz Komisji uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu z działalności za rok 2011.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2011.
8. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na rok 2012.
9. Sprawozdanie Komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
10. Dyskusja.
11. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia W SPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu z działalności za rok 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenie projektu planu pracy i preliminarza finansowego na 2011 rok,
b) Zatwierdzenie wysokości składki członkowskiej za rok 2011.
c) Zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia WSPÓŁNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu na rok 2012.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 17 marca 2012 r. w godz. 10oo-11oo

Szanowni Mariampolanie!

Informuję, że w tym roku tj 2012 nie ma możliwości odpisu 1% podatku w PIT za rok 2011 na cele naszego stowarzyszenia z przyczyn obiektywnych. Proponujemy jedynie o składanie darowizn na naszą działalność z dopiskiem np. na FIGURĘ MATKI BOSKIEJ W MARIAMPOLU lub ogólnie na cele statutowe. Za Zarząd - Stanisław Dorosz.

Wykaz Urzędów Skarbowych, które przekazały 1% z podatku za 2010 rok.

Wykaz Urzędów Skarbowych, które przekazały 1% z podatku za 2010 rok.

1 Brzeg 82,90 od 3 podatników
2 Bydgoszcz,I 50,00 od 2 podatników
3 Bydgoszcz,II 1,30 od 1 podatnika
4 Bydgoszcz,III 72,00 od 3 podatników
5 Bystrzyca 50,00 od 2 podatników
6 Głubczyce 317,00 od 4 podatników
7 Gryfino 4,70 od 1 podatnika
8 Inowrocław 183,00 od 2 podatników
9 Kępno 23,00 od 1 podatnika
10 Koszalin 59,90 od 1 podatnika
11 Mogilno 237,70 od 4 podatników
12 Opole, I 309,20 od 12 podatników
13 Opole, II 35,00 od 1 podatnika
14 Szczecinek 30,50 od 1 podatnika
15 Wrocław Fabryczna 583,40 od 3 podatników
16 Wrocław Psie Pole 22,60 od 1 podatnika
17 Wrocław Środ. 55,70 od 3 podatników
18 Żnin 258,00 od 17 podatników

Razem 2 375,90 zł od 62 podatników    

DZIĘKUJEMY- ZARZĄD Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska

Szanowni Mariampolanie !

Dnia 4 lipca minęła 70 rocznica mordu polskich profesorów we Lwowie, 11 lipca minęła 68 rocznica "krwawej niedzieli", zbliża się 70 rocznica męczeńskiej śmierci ks. kanonika Marcina Bosaka, proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Mariampolu. Pamiętajmy o tym wydarzeniu, które miało miejsce w Mariampolu w nocy 23/24 sierpnia 1941 r. Ks. M. Bosak został zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów i pochowany na miejscowym cmentarzu. Niech Jego męczeńska śmierć nie pójdzie w zapomnienie.