herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Odpust we Wrocławiu


Przypominam, że Odpust we Wrocławiu jak zwykle w drugą niedzielę września tj. 14.09.2014 r.
Zapraszam.

Pielgrzymka do Mariampola 2014r.


W dniach od 24 czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 r. odbyła się 20 pielgrzymka do Mariampola.
Program obejmował wyjazd do Halicza, Stanisławowa, Kołomyi, Zaleszczyk, Bołszowiec i Lwowa.

Walne Zgromadzenie

15 marca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków- Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu.
Wybrany został nowy skład Zarządu:
Andrzej Tarnowski-             Prezes Zarządu,
ks. Stanisław Pawlaczek-    Zastępca Prezesa,
Stanisław Tomczak-            Skarbnik,
Stanisław Dorosz-               członek Zarządu.
oraz
Komisja Rewizyjna w składzie:
Agata Lewicka-Dyrcz   -   Przewodnicząca,
Maria Gwizdak,
Józef Gwizdak.

Zmarł Ksiądz Władysław Obacz

 W styczniu 2014 r. zmarł ostatni ks. urodzony w Mariampolu- Władysław Obacz.
Niech pozostanie w naszej pamięci jako ksiądz, miłośnik Mariampola, uczestnik kilku pielgrzymek do Mariampola i na Odpust do Wrocławia.

Pokój Jego duszy.

Szanowni Państwo, drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola.

W dniu 23 marca 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu. Wśród omawianych tematów podkreślić należy:

  • budowa pomnika (kamiennej tablicy) na zbiorowej mogile,
  • odbudowa grobowca ks. Marcina Bosaka.

Dla realizacji powyższych zadań potrzebne są środki finansowe, w związku z powyższym prosimy wszystkich zaangażowanych o dokonywanie wpłat na konto naszego Stowarzyszenia. Mile widziani Sponsorzy naszego przedsięwzięcia z poza grupy mariampolskiej.
W tym roku wyjazd do Mariampola w ostatnim tygodniu czerwca.

 

Śp. Czesław Szczygielski

W dniu 27. 10. 2012 r. zmarł Wielki Przyjaciel Mariampola Śp. Czesław Szczygielski (Czemyryński) z Opola.
Pogrzeb w dniu 31.10.2012 r. godz. 13.00 w Opolu.

Odpust

Przypominam, że ODPUST we Wrocławiu jak zwykle w drugą niedzielę września o godz. 10 min 30, w tym roku przypada to na 9 września.

18 pielgrzymka do Mariampola

Szanowni Państwo, drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola.

Tegoroczna 18 pielgrzymka do Mariampola odbyła się zgodnie z programem w dniach 19-26 czerwca 2012 r. Dwie ostatnie pielgrzymki miały nieco inny charakter niż wcześniejsze, albowiem ukierunkowane były na uroczystości cerkiewne (kościelne) jakie odbywały się w Mariampolu.
Mariampol w tym roku po raz pierwszy po wojnie, nawiązał do przedwojennego charakteru, albowiem rozpoczęło się pielgrzymowanie rodzin do miasteczka maryjnego katolików miejscowych, nie tylko nas z Polski.
Program nasz został minimalnie zmieniony i wyglądał następująco:
przyjazd autokaru z naszymi pielgrzymami po porannej mszy św. we Lwowie nastąpił w środę (20.06.2012) w południe. Uroczyste przywitanie przez księdza Romana miejscowego proboszcza greckokatolickiego i Wójta Mariampola Jarosława Biłana, następnie zakwaterowanie i czas wolny z przeznaczeniem na porządkowanie cmentarza. W tym roku zrezygnowaliśmy z prac na cmentarzu ze względu na zbyt duży upał. Ja z żoną przyjechałem do Mariampola we wtorek, dlatego mieliśmy możliwość spędzenia wolnego czasu nad Dniestrem przy ognisku gotując zupę rybną wraz z naszymi gospodarzami, u których mieliśmy zakwaterowanie.
Czwartek- wyjazd do Stanisławowa, zwiedzanie miasta, zakupy i spotkanie naszego Zarządu z prof. W. Bociurką, w którym też uczestniczyłem. W drodze powrotnej wstąpiliśmy zaczerpnąć wody ze źródła w pobliżu Jezupola.
Wieczorem ognisko nad Dniestrem na zapleczu miejscowej szkoły, na wysokim brzegu skąd widać całą okolicę. Czas wolny sprzyjał lepszemu poznaniu się pielgrzymów przy pieczeniu kiełbasek, skromnym zakrapianiu i śpiewach piosenek polskich i ukraińskich.
Od kilku lat ognisko obsługuję wspólnie z naszym gospodarzem, u którego mieszkamy, Wołodymyrem Szkredko, emerytowanym nauczycielem.
Piątek- wyjazd do sanktuarium w Zarwanicy koło Buczacza, zwiedzanie nowego sanktuarium, msza św. w cerkwi greckokatolickiej, następnie pobranie wody ze źródła i przejazd do Potoku Złotego.
Remont kościoła w Potoku Złotym trwa już kilka lat, postęp robót jest, ale do zakończenia prac droga daleka. Po niżej kościoła znajdują się ruiny zamku, historię tego zamku i jego mieszkańców opowiadała miejscowa Ukraina.
Zamek popadł w ruinę po likwidacji siedziby powiatu w Potoku Złotym, którego urzędowanie odbywało się właśnie na zamku.
Sobota- wyjazd do Bołszowiec i Dytiatyna, w godzinach po południowych oczekiwanie na pielgrzymów pieszych z Halicza i Bursztyna. Ostatecznie przywitanie pielgrzymów nastąpiło z opóźnieniem, bo droga w upalne popołudnie było wielkim wysiłkiem.
Program pielgrzymki brzmiał w tłumaczeniu na język polski następująco- pielgrzymka rodzin do mariampolskiego obrazu Matki Bożej, żywa parafia- miejsce spotkania z żywym Chrystusem.
Przed cerkwią ustawiona była scena, a na niej słowo Boże głosili księża greckokatoliccy w formie mówionej i śpiewanej do późnych godzin wieczornych.
Wspomnieć tu trzeba też, że na Placu Maryjnym postawiona została figura Matki Boskiej na wysokim postumencie, na którą zbieraliśmy pieniądze i w dalszym ciągu oczekujemy wpłat na ten cel.
Około północy wszyscy pielgrzymi z zapalonymi świeczkami uczestniczyli w procesji wyruszając z przed cerkwi, następnie przechodząc obok kościoła pokapucyńskiego, częściowo przez park obok szpitala i z powrotem na Plac Maryjny, gdzie nastąpiło oficjalne zakończenie pierwszego dnia uroczystości. Pielgrzymi piesi mieli wyznaczone zakwaterowanie na placu przy szkole pod namiotami z możliwością korzystania z kuchni polowej.
Przyznać trzeba, że obsługa maltańska, która podjęła się zakwaterowania pielgrzymów spisała się znakomicie pozostawiając po sobie idealny porządek.
Niedziela- kulminacyjny dzień uroczystości, rozpoczął się poranną modlitwą i oczekiwaniem na arcybiskupa metropolity stanisławowskiego Wołodymyra Wijtyszyna.
Po powitaniu metropolity, odprawiona została liturgia mszy świętej w obrządku greckokatolickim z udziałem naszego księdza Stanisława Pawlaczka z Wrocławia, następnie poświęcenie figury przez metropolitę Wołodymyra i pozostałych księży.
Po południu odbył się koncert z udziałem rodzin we wspólnym śpiewaniu oraz występy zespołów rodzinnych z powiatu halickiego.
Wieczorem na zakończenie naszej pielgrzymki kolacja w miejscowym barze z udziałem ks. Romana i Wójta Gminy Mariampol.
Ostatni dzień pielgrzymki rozpoczął się mszą św. w cerkwi, następnie pożegnanie z naszymi gospodarzami i odjazd autokaru do Lwowa i dalej w kierunku granicy w drogę powrotną do kraju. Nasza pielgrzymka zakończyła się dwa dni później, czyli w środę 27 czerwca wyjazdem do Doliny k. Stryja.
Przyznać trzeba, że choć późno, ale Mariampol nabiera charakteru miasteczka maryjnego, o którym marzył, ks. Marcin Bosak budując nowy kościół. Dzieła nie dokonał, zakończył życie tragicznie w sierpniu 1941 roku, w znanych nam mariampolanom okolicznościach.

UWAGA ZMIANA TERMINU PIELGRZYMKI

Szanowni Państwo,
Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, bardzo serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach.
W tym roku Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Mariampola w drugiej połowie czerwca.

Przyjaciele z Mariampola zapraszają nas w terminie czerwcowym, gdyż jak nas poinformował ks. Roman w tym terminie w Mariampolu odbędą się centralne diecezjalne obchody poświęcone sprawom Rodziny w dzisiejszych czasach.
Na podstawie otrzymanych, od strony ukraińskiej, informacji uznaliśmy, że tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w dniach 19 - 26 czerwca br.
Diecezjalne uroczystości będą odbywać się w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) oraz w Mariampolu w sobotę i niedzielę, 23 i 24 czerwca br. Udział w tych uroczystościach stanowić będzie główny punkt naszej pielgrzymki.

Pielgrzymka z Wrocławia do Mariampola rozpocznie się w dniu 19 czerwca 2012 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 26 czerwca 2012 r. rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku przesunięcie wyjazdu z Mariampola oraz przejazdu do Wrocławia na dzień powszedni naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość pełnego wykorzystania czasu na zwiedzanie i dokonywanie zakupów. Ponadto umożliwi spędzenie wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym.

Ramowy program tegorocznej pielgrzymki przedstawiałby się następująco:
- Wtorek 19 czerwca - godz 15oo - wyjazd z Wrocławia z ewentualnymi postojami na trasie, aby zabrać umówionych pielgrzymów (prosimy powiadomić jeżeli wystąpiłaby taka konieczność).
- Środa 20 czerwca - w godzinach rannych przyjazd do Lwowa i msza św. w Katedrze, następnie wyjazd do Mariampola. Około południa powitanie w Mariampolu i zakwaterowanie.
- Czwartek 21 czerwca - wyjazd całodzienny do Zarwanicy i Złotego Potoku, krótkie zwiedzanie oraz ewentualne zakupy. O ile wystarczy czcigodnym pielgrzymom sił oraz czasu istnieje możliwość zwiedzania mijanych po drodze ciekawych miejsc.
- Piątek 22 czerwca - wyjazd do Halicza, Bołszowiec i Dytiatyna.
- Sobota 23 czerwca - wyjazd do Stanisławowa zwiedzanie miasta, ewentualne zakupy oraz udział w sesji naukowej poświęconej rodzinie wg programu gospodarzy. Powrót do Mariampola na wieczorne nabożeństwo.
- Niedziela 24 czerwca pobyt w Mariampolu - uroczysta msza pontyfikalna pod przewodnictwem nowego biskupa metropolity stanisławowskiego.
- Poniedziałek 25 czerwca - po rannej mszy św. w cerkwi odjazd do Lwowa. Podobnie jak w ubiegłym roku przewidujemy 9-cio godzinny postój, podczas którego jest możliwość zwiedzania miasta oraz dokonywania zakupów. W godzinach popołudniowo-wieczornych odjazd do Polski.
Przewidywany powrót do Wrocławia 26 czerwca 2012 r. w godzinach rannych.
Oprócz wymienionych punktów programu planujemy jeden krótki wypad, ale bliższe określenie zarówno terminu jak kierunku nastąpi na bieżąco w miarę zaoszczędzonego czasu.

Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie, jak w roku ubiegłym 340 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro).
Pragniemy jednocześnie przypomnieć Czcigodnym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana.
Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.
Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 31 maja 2012 r. Wpłaty można dokonywać:
- na konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 (z dopiskiem: "pielgrzymka do Mariampola")
lub
- kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.

Przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.

Pragniemy nadmienić, że pomysł aby podczas naszych przyjazdów sukcesywnie porządkować polskie groby na mariampolskim cmentarzu, który zrodził się w ubiegłym roku przyniósł pierwsze efekty. Prace porządkowe obejmowały usunięcie "chaszczy" i porządkowanie terenu. Dzięki pracy kilkunastu osób na nowo "odkryliśmy" pięć polskich grobów. Z przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że ta jednorazowa akcja została przez obecnych mieszkańców Mariampola z właściwym, pozytywnym, zrozumieniem bo jest cenną rzeczą pokazać jak dbamy o groby naszych dziadków i osób bliskich. W roku ubiegłym prace porządkowe na mariampolskim cmentarzu przeprowadziliśmy w pierwszym dniu pobytu w Mariampolu.
Należy również podkreślić, że nadal chętnie widziani są fundatorzy figury Matki Bożej w centralnym punkcie rynku, teraz nazwanym placem Maryi. zamierzają postawić pomnik - figurę Matki Bożej. Pięknym gestem by było, gdyby ta figura w całości została ufundowana przez polskich pielgrzymów. Myślimy, że hojność Polskich pielgrzymów i przyjaciół Mariampola pozwoli na zgromadzenie niezbędnej kwoty. W ubiegłym roku zebrana przez nasze Stowarzyszenie kwota wyniosła 1860 złotych. Niezależnie podobne działanie prowadzi parafia NMP Na Piasku we Wrocławiu.

W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:
- Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 oraz tel. komórkowy 0606 631 114
- Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA

Informacja o przebiegu
II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu.

Drugie już sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków naszego Stowarzyszenia odbyło się w dniu 17 marca 2012 r. w lokalu przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu w drugim terminie. W zebraniu wzięło udział 17 członków. Na wstępie zebranych przywitał Andrzej Tarnowski ?Prezes Stowarzyszenia. Następnie zebrani dokonali wyboru Przewodniczącego zebrania i Protokolanta. Funkcje te zebrani powierzyli Andrzejowi Tarnowskiemu i Agacie Lewickiej-Dyrcz. Po przeprowadzeniu wymaganych wyborów przystąpiono do obrad. Andrzej Tarnowski przedstawił i omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2011 roku. Jednocześnie przypomniał zapisy w Statucie Stowarzyszenia, które określają cele statutowe oraz sposób ich realizowania. Omówione zostały wszystkie działania podjęte w 2011 roku przez Zarząd Stowarzyszenia, podkreślił zaangażowanie członków w działaniach Stowarzyszenia, uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, organizacji uroczystości odpustowych i spotkania dla przybyłych na uroczystości odpustowe przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia. W sprawozdaniu nie pominięto organizacji zarówno pielgrzymki naszych członków i sympatyków do Mariampola , jak i przyjęcia i organizacji pobytu przybyłym na uroczystości odpustowe pielgrzymom z Ukrainy. Podkreślił wagę wydarzenia jakim było podpisanie, podczas spotkania w kościelnym ogrodzie po mszy odpustowej, pomiędzy Stowarzyszeniem WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu a Komitetem z Odrodzenia Mariampola. W relacji z działalności Stowarzyszenia poświęcono również uwagę finansom Stowarzyszenia. Przedmiotem analizy były zarówno wpływy ze składek członkowskich, darowizny wpłacone na rzecz Stowarzyszenia jak i również wydatki poniesione na realizację celów statutowych. Swoje opinię dotyczącą działalności Zarządu w 2011 r. przedstawiła Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna nie wskazywała nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia w 2011 r. i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 roku. Po krótkiej dyskusji, w której zabierający głos odnieśli się do przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności za rok 2011 i pozytywnie ocenili działalność Zarządu. Po zamknięciu dyskusji zgłoszono projekty uchwał: przyjmującej informację i zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia w 2011 roku, o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 oraz o udzieleniu członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium za rok 2011.
Projekty uchwał zostały przegłosowane i przyjęte.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 1/2012 z dnia 17 marca 2012 roku o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011. (za uchwałą głosowało 12 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymało się od głosu 5 osób).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 2/2012 z dnia 17 marca 2012 o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 (za uchwałą głosowało 16 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 3/2012 z dnia 17 marca 2012 o udzieleniu członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium za rok 2011 (za uchwałą głosowało 17 osób, głosów przeciw nie było, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu).
W drugiej części zebrania odbyła się dyskusja dotycząca przyszłej działalności Stowarzyszenia. Podczas dyskusji poinformowano o dotychczasowej działaniach prowadzonych w ramach ?Wschodniej misji miłosierdzia? (S.Tomczak), prowadzeniu działalności informacyjnej w mediach (S.Pawlaczek, S.Wodyński), prowadzeniu działań porządkowych na kwaterach polskich Cmentarza mariampolskiego (A.Tarnowski) zwrócono uwagę o konieczności poprawienia na cmentarzu w Mariampolu miejsc pochówku pomordowanych przez OUN UPA Polaków (M.Gwizdak, S.Dorosz, S.Pawlaczek, A.Tarnowski), zaproponowano wydanie z okazji 20 pielgrzymki do Mariampola okolicznościowego albumu pamiątkowego (A.Tarnowski), zaproponowano 3 propozycje projektów wspólnej mogiły pomordowanych Polaków (S.Tomczak, S.Wodyński, S.Dorosz, J.Bandura), zaproponowano wystąpienie Stowarzyszenia do Rady Pomników Walki i Męczeństwa z wnioskiem o pomoc w budowie miejsca upamiętnienia śmierci Polaków (S.Dorosz, J.Gwizdak, S.Tomczak, S.Wodyński), proponowano nowe miejsca do zwiedzania podczas następnych pielgrzymek na Kresy (A.Lewicka Dyrcz, M.Gwizdak, A.Tarnowski, J.Bandura). Podnoszono sposoby pozyskiwania funduszy na działalność Stowarzyszenia oraz zaproponowano wysokość składki członkowskiej za 2012 r..
Po podsumowaniu dyskusji zaproponowano projekty stosownych uchwał.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 4/2012 z dnia 17 marca 2012 o upamiętnieniu ofiar pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. W uchwale Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do opracowania harmonogramu obejmującego objęte uchwałą działania, w szczególności: sposób realizacji, kosztorys oraz plan pozyskania środków finansowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 5/2012 z dnia 17 marca 2012 o gromadzeniu pamiątek dotyczących życia przedwojennych mieszkańców Mariampola. W uchwale Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do wystąpienia z apelem o przekazywanie pamiątek w postaci zdjęć, artefaktów, wspomnień w formie pisemnej bądź utrwalonych dźwiękowo, dotyczących życia codziennego mieszkańców Mariampola, Wołczkowa i okolic.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę nr 6/2012 z dnia 17 marca 2012 r. o wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia za rok 2012. Zgodnie z uchwałą składka członkowska Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu za rok 2012 wynosić będzie 24,00 zł (za uchwałą głosowało 16 osób, głosów przeciw nie było, wstrzymała się od głosu 1 osoba).
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu działające na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz punkt 34 podpunkt a) statutu Stowarzyszenia przyjął wniosek zobowiązujący Zarząd do podjęcia działań zmierzających do zadbania o groby Polaków i księdza Marcina Bosaka, znajdujących się na cmentarzu w Mariampolu.
Wrocław, dnia 3 kwietnia 2012 r.
Zarząd Stowarzyszenia