herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Pomoc na rzecz mieszkańców Mariampola i okolic

Uchwała nr 10/08/2014

Zarządu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 sierpnia 2014 roku

w sprawie pomocy na rzecz mieszkańców Mariampola i okolic oraz ich rodzin


Z uwagi na bardzo poważną sytuację na Ukrainie oraz mając na względzie dobro człowieka Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu, działającego na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz punkt 8 tiret 2 statutu Stowarzyszenia uchwala co następuje:

Podjęcie przez członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane, rzeczowej pomocy skierowanej do osób zamieszkujących Mariampol i okolice oraz ich rodzin,  polegającej na przygotowaniu prezentów w postaci paczek z artykułami spożywczymi, środkami czystości oraz  dokonywaniu na ten cel  wpłat finansowych na specjalne konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 (z dopiskiem: „ DAR DLA MIESZKAŃCÓW MARIAMPOLA”.

Z uwagi na trudną sytuację mieszkańców Ukrainy chęć wsparcia naszych przyjaciół, będzie rozpropagowana wśród członków stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych.

Pomóc jednej osobie to jakby pomóc tysiącu.  


Niniejsza Uchwała została przyjęta przez Zarząd jednogłośnie.
za uchwałą głosowało 4 członków Zarządu,
głosów przeciw nie było,
głosów wstrzymujących nie było.

Uchwała nr 10/08/2014 wchodzi w życie z dniem podjęcia.


    Prezes Zarządu                       

Odpust we Wrocławiu


Przypominam, że Odpust we Wrocławiu jak zwykle w drugą niedzielę września tj. 14.09.2014 r.
Zapraszam.

Pielgrzymka do Mariampola 2014r.


W dniach od 24 czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 r. odbyła się 20 pielgrzymka do Mariampola.
Program obejmował wyjazd do Halicza, Stanisławowa, Kołomyi, Zaleszczyk, Bołszowiec i Lwowa.

Walne Zgromadzenie

15 marca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków- Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu.
Wybrany został nowy skład Zarządu:
Andrzej Tarnowski-             Prezes Zarządu,
ks. Stanisław Pawlaczek-    Zastępca Prezesa,
Stanisław Tomczak-            Skarbnik,
Stanisław Dorosz-               członek Zarządu.
oraz
Komisja Rewizyjna w składzie:
Agata Lewicka-Dyrcz   -   Przewodnicząca,
Maria Gwizdak,
Józef Gwizdak.

Zmarł Ksiądz Władysław Obacz

 W styczniu 2014 r. zmarł ostatni ks. urodzony w Mariampolu- Władysław Obacz.
Niech pozostanie w naszej pamięci jako ksiądz, miłośnik Mariampola, uczestnik kilku pielgrzymek do Mariampola i na Odpust do Wrocławia.

Pokój Jego duszy.

Szanowni Państwo, drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola.

W dniu 23 marca 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu. Wśród omawianych tematów podkreślić należy:

  • budowa pomnika (kamiennej tablicy) na zbiorowej mogile,
  • odbudowa grobowca ks. Marcina Bosaka.

Dla realizacji powyższych zadań potrzebne są środki finansowe, w związku z powyższym prosimy wszystkich zaangażowanych o dokonywanie wpłat na konto naszego Stowarzyszenia. Mile widziani Sponsorzy naszego przedsięwzięcia z poza grupy mariampolskiej.
W tym roku wyjazd do Mariampola w ostatnim tygodniu czerwca.

 

Śp. Czesław Szczygielski

W dniu 27. 10. 2012 r. zmarł Wielki Przyjaciel Mariampola Śp. Czesław Szczygielski (Czemyryński) z Opola.
Pogrzeb w dniu 31.10.2012 r. godz. 13.00 w Opolu.

Odpust

Przypominam, że ODPUST we Wrocławiu jak zwykle w drugą niedzielę września o godz. 10 min 30, w tym roku przypada to na 9 września.

18 pielgrzymka do Mariampola

Szanowni Państwo, drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola.

Tegoroczna 18 pielgrzymka do Mariampola odbyła się zgodnie z programem w dniach 19-26 czerwca 2012 r. Dwie ostatnie pielgrzymki miały nieco inny charakter niż wcześniejsze, albowiem ukierunkowane były na uroczystości cerkiewne (kościelne) jakie odbywały się w Mariampolu.
Mariampol w tym roku po raz pierwszy po wojnie, nawiązał do przedwojennego charakteru, albowiem rozpoczęło się pielgrzymowanie rodzin do miasteczka maryjnego katolików miejscowych, nie tylko nas z Polski.
Program nasz został minimalnie zmieniony i wyglądał następująco:
przyjazd autokaru z naszymi pielgrzymami po porannej mszy św. we Lwowie nastąpił w środę (20.06.2012) w południe. Uroczyste przywitanie przez księdza Romana miejscowego proboszcza greckokatolickiego i Wójta Mariampola Jarosława Biłana, następnie zakwaterowanie i czas wolny z przeznaczeniem na porządkowanie cmentarza. W tym roku zrezygnowaliśmy z prac na cmentarzu ze względu na zbyt duży upał. Ja z żoną przyjechałem do Mariampola we wtorek, dlatego mieliśmy możliwość spędzenia wolnego czasu nad Dniestrem przy ognisku gotując zupę rybną wraz z naszymi gospodarzami, u których mieliśmy zakwaterowanie.
Czwartek- wyjazd do Stanisławowa, zwiedzanie miasta, zakupy i spotkanie naszego Zarządu z prof. W. Bociurką, w którym też uczestniczyłem. W drodze powrotnej wstąpiliśmy zaczerpnąć wody ze źródła w pobliżu Jezupola.
Wieczorem ognisko nad Dniestrem na zapleczu miejscowej szkoły, na wysokim brzegu skąd widać całą okolicę. Czas wolny sprzyjał lepszemu poznaniu się pielgrzymów przy pieczeniu kiełbasek, skromnym zakrapianiu i śpiewach piosenek polskich i ukraińskich.
Od kilku lat ognisko obsługuję wspólnie z naszym gospodarzem, u którego mieszkamy, Wołodymyrem Szkredko, emerytowanym nauczycielem.
Piątek- wyjazd do sanktuarium w Zarwanicy koło Buczacza, zwiedzanie nowego sanktuarium, msza św. w cerkwi greckokatolickiej, następnie pobranie wody ze źródła i przejazd do Potoku Złotego.
Remont kościoła w Potoku Złotym trwa już kilka lat, postęp robót jest, ale do zakończenia prac droga daleka. Po niżej kościoła znajdują się ruiny zamku, historię tego zamku i jego mieszkańców opowiadała miejscowa Ukraina.
Zamek popadł w ruinę po likwidacji siedziby powiatu w Potoku Złotym, którego urzędowanie odbywało się właśnie na zamku.
Sobota- wyjazd do Bołszowiec i Dytiatyna, w godzinach po południowych oczekiwanie na pielgrzymów pieszych z Halicza i Bursztyna. Ostatecznie przywitanie pielgrzymów nastąpiło z opóźnieniem, bo droga w upalne popołudnie było wielkim wysiłkiem.
Program pielgrzymki brzmiał w tłumaczeniu na język polski następująco- pielgrzymka rodzin do mariampolskiego obrazu Matki Bożej, żywa parafia- miejsce spotkania z żywym Chrystusem.
Przed cerkwią ustawiona była scena, a na niej słowo Boże głosili księża greckokatoliccy w formie mówionej i śpiewanej do późnych godzin wieczornych.
Wspomnieć tu trzeba też, że na Placu Maryjnym postawiona została figura Matki Boskiej na wysokim postumencie, na którą zbieraliśmy pieniądze i w dalszym ciągu oczekujemy wpłat na ten cel.
Około północy wszyscy pielgrzymi z zapalonymi świeczkami uczestniczyli w procesji wyruszając z przed cerkwi, następnie przechodząc obok kościoła pokapucyńskiego, częściowo przez park obok szpitala i z powrotem na Plac Maryjny, gdzie nastąpiło oficjalne zakończenie pierwszego dnia uroczystości. Pielgrzymi piesi mieli wyznaczone zakwaterowanie na placu przy szkole pod namiotami z możliwością korzystania z kuchni polowej.
Przyznać trzeba, że obsługa maltańska, która podjęła się zakwaterowania pielgrzymów spisała się znakomicie pozostawiając po sobie idealny porządek.
Niedziela- kulminacyjny dzień uroczystości, rozpoczął się poranną modlitwą i oczekiwaniem na arcybiskupa metropolity stanisławowskiego Wołodymyra Wijtyszyna.
Po powitaniu metropolity, odprawiona została liturgia mszy świętej w obrządku greckokatolickim z udziałem naszego księdza Stanisława Pawlaczka z Wrocławia, następnie poświęcenie figury przez metropolitę Wołodymyra i pozostałych księży.
Po południu odbył się koncert z udziałem rodzin we wspólnym śpiewaniu oraz występy zespołów rodzinnych z powiatu halickiego.
Wieczorem na zakończenie naszej pielgrzymki kolacja w miejscowym barze z udziałem ks. Romana i Wójta Gminy Mariampol.
Ostatni dzień pielgrzymki rozpoczął się mszą św. w cerkwi, następnie pożegnanie z naszymi gospodarzami i odjazd autokaru do Lwowa i dalej w kierunku granicy w drogę powrotną do kraju. Nasza pielgrzymka zakończyła się dwa dni później, czyli w środę 27 czerwca wyjazdem do Doliny k. Stryja.
Przyznać trzeba, że choć późno, ale Mariampol nabiera charakteru miasteczka maryjnego, o którym marzył, ks. Marcin Bosak budując nowy kościół. Dzieła nie dokonał, zakończył życie tragicznie w sierpniu 1941 roku, w znanych nam mariampolanom okolicznościach.

UWAGA ZMIANA TERMINU PIELGRZYMKI

Szanowni Państwo,
Drodzy Mariampolanie i przyjaciele Mariampola

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, bardzo serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach.
W tym roku Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Mariampola w drugiej połowie czerwca.

Przyjaciele z Mariampola zapraszają nas w terminie czerwcowym, gdyż jak nas poinformował ks. Roman w tym terminie w Mariampolu odbędą się centralne diecezjalne obchody poświęcone sprawom Rodziny w dzisiejszych czasach.
Na podstawie otrzymanych, od strony ukraińskiej, informacji uznaliśmy, że tegoroczna pielgrzymka odbędzie się w dniach 19 - 26 czerwca br.
Diecezjalne uroczystości będą odbywać się w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie) oraz w Mariampolu w sobotę i niedzielę, 23 i 24 czerwca br. Udział w tych uroczystościach stanowić będzie główny punkt naszej pielgrzymki.

Pielgrzymka z Wrocławia do Mariampola rozpocznie się w dniu 19 czerwca 2012 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 26 czerwca 2012 r. rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku przesunięcie wyjazdu z Mariampola oraz przejazdu do Wrocławia na dzień powszedni naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość pełnego wykorzystania czasu na zwiedzanie i dokonywanie zakupów. Ponadto umożliwi spędzenie wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym.

Ramowy program tegorocznej pielgrzymki przedstawiałby się następująco:
- Wtorek 19 czerwca - godz 15oo - wyjazd z Wrocławia z ewentualnymi postojami na trasie, aby zabrać umówionych pielgrzymów (prosimy powiadomić jeżeli wystąpiłaby taka konieczność).
- Środa 20 czerwca - w godzinach rannych przyjazd do Lwowa i msza św. w Katedrze, następnie wyjazd do Mariampola. Około południa powitanie w Mariampolu i zakwaterowanie.
- Czwartek 21 czerwca - wyjazd całodzienny do Zarwanicy i Złotego Potoku, krótkie zwiedzanie oraz ewentualne zakupy. O ile wystarczy czcigodnym pielgrzymom sił oraz czasu istnieje możliwość zwiedzania mijanych po drodze ciekawych miejsc.
- Piątek 22 czerwca - wyjazd do Halicza, Bołszowiec i Dytiatyna.
- Sobota 23 czerwca - wyjazd do Stanisławowa zwiedzanie miasta, ewentualne zakupy oraz udział w sesji naukowej poświęconej rodzinie wg programu gospodarzy. Powrót do Mariampola na wieczorne nabożeństwo.
- Niedziela 24 czerwca pobyt w Mariampolu - uroczysta msza pontyfikalna pod przewodnictwem nowego biskupa metropolity stanisławowskiego.
- Poniedziałek 25 czerwca - po rannej mszy św. w cerkwi odjazd do Lwowa. Podobnie jak w ubiegłym roku przewidujemy 9-cio godzinny postój, podczas którego jest możliwość zwiedzania miasta oraz dokonywania zakupów. W godzinach popołudniowo-wieczornych odjazd do Polski.
Przewidywany powrót do Wrocławia 26 czerwca 2012 r. w godzinach rannych.
Oprócz wymienionych punktów programu planujemy jeden krótki wypad, ale bliższe określenie zarówno terminu jak kierunku nastąpi na bieżąco w miarę zaoszczędzonego czasu.

Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie, jak w roku ubiegłym 340 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro).
Pragniemy jednocześnie przypomnieć Czcigodnym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana.
Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.
Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 31 maja 2012 r. Wpłaty można dokonywać:
- na konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 (z dopiskiem: "pielgrzymka do Mariampola")
lub
- kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.

Przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.

Pragniemy nadmienić, że pomysł aby podczas naszych przyjazdów sukcesywnie porządkować polskie groby na mariampolskim cmentarzu, który zrodził się w ubiegłym roku przyniósł pierwsze efekty. Prace porządkowe obejmowały usunięcie "chaszczy" i porządkowanie terenu. Dzięki pracy kilkunastu osób na nowo "odkryliśmy" pięć polskich grobów. Z przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że ta jednorazowa akcja została przez obecnych mieszkańców Mariampola z właściwym, pozytywnym, zrozumieniem bo jest cenną rzeczą pokazać jak dbamy o groby naszych dziadków i osób bliskich. W roku ubiegłym prace porządkowe na mariampolskim cmentarzu przeprowadziliśmy w pierwszym dniu pobytu w Mariampolu.
Należy również podkreślić, że nadal chętnie widziani są fundatorzy figury Matki Bożej w centralnym punkcie rynku, teraz nazwanym placem Maryi. zamierzają postawić pomnik - figurę Matki Bożej. Pięknym gestem by było, gdyby ta figura w całości została ufundowana przez polskich pielgrzymów. Myślimy, że hojność Polskich pielgrzymów i przyjaciół Mariampola pozwoli na zgromadzenie niezbędnej kwoty. W ubiegłym roku zebrana przez nasze Stowarzyszenie kwota wyniosła 1860 złotych. Niezależnie podobne działanie prowadzi parafia NMP Na Piasku we Wrocławiu.

W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:
- Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 oraz tel. komórkowy 0606 631 114
- Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.