herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Boże Narodzenie 2016

Znalezione obrazy dla zapytania święta rodzina boże narodzenie

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie Ci spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Ciebie

pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia

życzy

Administrator

Pielgrzymka i odpust 2016 r.

Opole. 27. 07. 2016r.

                                                           Szanowni Państwo,                                                                                

       Członkowie Stowarzyszenia, drodzy Mariampolanie i Przyjaciele Mariampola.                                                            

Tegoroczna 22. pielgrzymka do Mariampola odbyła się zgodnie z programem w dniach od 23 do 30 czerwca 2016 roku.
Wyjazd nastąpił 23 czerwca 2016 (czwartek) z przyjazdem do Mariampola 24 czerwca wczesnym rankiem bez wjazdu do Lwowa. Wieczorem ognisko nad Dniestrem przy pięknym widoku zachodzącego słońca. W sobotę wyjazd do Stanisławowa, wymiana walut, dokonanie niezbędnych zakupów oraz zwiedzanie miasta. Powrót po południu do Mariampola.

W niedzielę msza św. w cerkwi o godz. 11.00, następnie o godz. 13.00 poświęcenie pomnika poświęconego naszemu hetmanowi wielkiemu koronnemu Stanisławowi Jabłonowskiemu założycielowi miasta Mariampol.

Odsłonięcia pomnika dokonali ze strony polskiej Andrzej Tarnowski oraz ze strony ukraińskiej Wołodymyr Bociurko przy licznym udziale mieszkańców Mariampola, delegacji z Halicza i Iwano-Frankiwska (Stanisławowa) oraz naszych pielgrzymów z Polski.

Poświęcenia dokonali: ks. Roman- proboszcz greckokatolickiej parafii oraz ks.Witalij proboszcz prawosławnej parafii, ks. emeryt Stanisław Pawlaczek,ks. Grzegorz Michalski obecny proboszcz parafii NMP we Wrocławiu na Piasku oraz ks. Celestyn Paczkowski.

Postument z popiersiem hetmana ustawiony został na „zamku” za szpitalem w pobliżu wiekowego dębu. Miejsce odpowiednie dla założyciela naszego Mariampola. Pod popiersiem napis Станіслав     Яблоновський   po ukraińsku (liczymy na to, że doczekamy się też napisu po polsku „STANISŁAW JABŁONOWSKI” ).

Podkreślić tu trzeba, że z inicjatywą postawienia tego pomnika wystąpił Komitet Odrodzenia Mariampola na czele z prezesem Wołodymyrem Bociurką. Jest to inicjatywa godna naśladowania również w innych miejscowościach.
Wizyty w Mariampolu mają przypominać nam, że stąpamy po ziemi na której rodzili się, pracowali i umierali nasi przodkowie przed wiekami.
Dziękujemy stronie ukraińskiej za wspaniały gest w stronę założyciela miasteczka Mariampol jak również nas Polaków.

W poniedziałek wyjazd do Kamieńca Podolskiego i Chocimia, są miejsca znane nam z historii polskiej, które powinno się odwiedzać.

Po całodniowym wyjeździe do wspomnianych miejsc odpoczynek i we wtorek wyjazd do Bołszowiec i Dytiatyna.

W Bołszowcach w kościele msza św. i spotkanie z ks. Grzegorzem Cymbałą.

Następnie wyjazd do znanego nam Dytiatyna-DYTIATYN 16 września 1920 roku był miejscem bohaterskiej i tragicznej zarazem bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej, zwanej Polskimi Termopilami, stoczonej tu ze słynną dywizją "Czerwonych Kozaków", wspieraną przez brygadę piechoty. Miała

ona kluczowe znaczenie dla utrzymania ofensywy na froncie w Małopolsce Wschodniej. Poświęcając swoje życie, niewielki oddział Wojska Polskiego zatrzymał na wiele godzin nieprzyjaciela, ratując przed rozbiciem swą macierzystą 8 Dywizję Piechoty oraz ukraińską dywizję kawalerii. Za swój czyn bohaterowie otrzymali Krzyż Virtuti Militari a miejsce bitwy otoczone zostało wielką czcią ze strony wojska i mieszkańców Małopolski Wschodniej. We wrześniu 2015 roku w miejscu stoczonych walk powstał okazały obelisk, udział w odsłonięciu i poświęceniu brali udział również nasi mariampolanie.

Wieczorem tradycyjne przyjęcie z poczęstunkiem z udziałem Wójta Gminy Mariampol, ks. Romana i pracowników gminy.

Wyjazd z Mariampola w środę 29 czerwca do Lwowa i dalej do Polski.

Poinformować pragnę, że po jesiennych wyborach 2015 roku Wójtem Gminy został Roman M. Szewczuk (Віт - Роман М. Шевчук - młody mieszkaniec Mariampola.

Przy tej okazji przypominam i zapraszam na ODPUST do Wrocławia w dniu 11 września 2016 r. godz. 10.30

 

Administrator

Stanisław Dorosz

 

WIELKANOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"

życzy Administrator Stanisław Dorosz

 

Boże Narodzenie 2015

boze narodzenie 2015

W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi,
niech Wam jak najlepiej w życiu się powodzi,
zaś w Nowym Roku o każdej godzinie,
niechaj nic co dobre Was w życiu nie minie.
Niech gwiazdka betlejemska,
Która świeci o zmroku,
Doprowadzi Cię do szczęścia,
W nadchodzącym Nowym Roku.

życzy

Administrator

Poświęcenie pomnika- 2015

Tegoroczna pielgrzymka do Mariampola miała szczególny charakter, gdyż zamyka okres 20 lecia   naszych wyjazdów (pierwsza wizyta odbyła się w dniu 1 czerwca 1995 r.),  celem naszym było poświęcenie pomnika na zbiorowej mogile w Mariampolu.
Wyjazd nastąpił 25 czerwca 2015 (czwartek) z przyjazdem do Mariampola 26 czerwca przed południem bez wjazdu do Lwowa, ale z krótkim postojem w Haliczu. Wieczorem ognisko nad Dniestrem przy pięknym widoku zachodzącego słońca. W sobotę wyjazd do Stanisławowa, wymiana walut, dokonanie niezbędnych zakupów oraz zwiedzanie miasta. Powrót po południu do Mariampola i przygotowanie do poświęcenia pomnika. Poświęcenie pomnika odbyło się 27 czerwca 2015 roku o godz. 15.00 z udziałem ks. Stanisława Pawlaczka, ks. Romana Dziubaka (gr. kat.), licznej grupy naszych pielgrzymów oraz kilku mieszkańców Mariampola. Załopotały biało-czerwone flagi na pomniku, dopełniło się to, co było zapoczątkowane  20 lat temu. Byłem przy wkopywaniu krzyża w dniu 1.06. 1995 r. po ustaleniu miejsca zbiorowej mogiły. Obawy były ogromne, czy na drugi dzień po naszym wyjeździe krzyż z tablicą nie zostanie usunięty. Przetrwał 20 lat i słowa uznania należą się obecnym mieszkańcom Mariampola, że pamięć o tym tragicznym miejscu przetrwała do dnia dzisiejszego.
Wizyty w Mariampolu mają przypominać nam, że stąpamy po ziemi na której rodzili się, pracowali i umierali nasi przodkowie przez kilka wieków.
Dziękujemy stronie ukraińskiej za umożliwienie ustawienia w miejscu zbiorowej mogiły pomnika.

Pomnik składa się z czterech tablic stanowiący jedną całość.
Pierwsza pionowa z lewej strony wykonana jest z granitu ma następujący napis:

AŻEBY Z TEJ ŚMIERCI WYROSŁO DOBRO,
TAK JAK Z KRZYŻA ZMARTWYCHWSTANIE
                                                  św. Jan Paweł II
i po ukr.

TU SPOCZYWAJĄ MIESZKAŃCY WOŁCZKOWA I MARIAMPOLA,
KTÓRZY ZGINĘLI TRAGICZNEJ NOCY 29/30 MARCA 1944
i po ukr.

obok niej tablica pozioma wykonana z czarnego marmuru ma następujący napis:

Filip Biernat  42
Katarzyna Bochenek  38
Michał Chimczak  38
Katarzyna Chimczak  36
Maria Czerniak  36
Zofia Czerniak  14
Józefa Gadzińska  38
Józef Gadziński  34
Tekla Gadzińska  32
Maria Gadzińska  16
Filipina Gawa  40
Franciszek Gosztyła  35
Franciszek Grochalski  40
Zofia Grochalska  30
Paulina Grochalska  27
Wiktor Groński  28
Maria Haszewska
Katarzyna Kołodziej  47
Franciszek Konopacki  40
Józef Konopacki  14
Rozalia Konopacka  39
dziecko Rozalii  2 lata
Maria Kostańska  17
Wawrzyniec Maliborski  58
Władysław Mikusz  20
Szczepan Nazimek  50
Aniela Obacz  28
Maria Obacz K.  58
Maria Obacz
Wojciech Obacz  40
Władysław Obacz  14
Michał Obacz  34
Katarzyna Obacz  30
Józefa Sarna  34
Anna Śrutwa
Syn Anny  4 lata
Paulina Śrutwa M.  20
Julia Śrutwa F.  73
Julia Śrutwa Sz.  18
Paulina Śrutwa F.  28
Franciszek Śrutwa
Anna Szczygielska  c. Sz.  30
Anna Szczygielska F.  20
Mieczysław Szczygielski  4
Józef Szczygielski  12
Maria Szczygielska  60
Kasper Szczygielski  60
Antonina Szkredka  70
Antoni Tarnowski  50
Paulina Tomczak  24
Apolonia Wójcik  32
Filipina Wójcik  44
Łucja Wójcik  50
Michał Wołoszyn  52
Anna Wołoszyn  50
Agnieszka Zając
Tadeusz Zając  6
Zofia Zając  6

ICH DUSZOM POKÓJ DAJ, O PANIE,
ŻYWYM DAJ WIARĘ I POJEDNANIE
 i po ukr.

Druga tablica pionowa z prawej strony wykonana z granitu ma następujący napis:

PAMIĘCI TYCH, KTÓRZY ZGINĘLI POD KRZYWĄ
GÓRĄ W DNIU BOŻEGO NARODZENIA 1944 r.
i po ukr.

obok niej tablica pozioma wykonana z czarnego marmuru z napisem:

Franciszek Cieślowski
Franciszek Gorczyca
Andrzej Kielo
Józef Obacz K.
Jan Sarna
Michał Śliwiński
Filip Śrutwa
Michał Tarasiewicz
Karol Tomczak
Władysław Tomczak
Aleksander Wintoniuk
Franciszek Wójcik
Michał Zając
NN i NN

KTÓRZY SPOCZYWAJĄ
W BOGU ZNANYM MIEJSCU.
TĘ TABLICĘ POŚWIĘCAJĄ RODACY
I MIESZKAŃCY MARIAMPOLA
i po  ukr.
Uwagi co treści napisów:
ksiądz Józef Grochalski w swojej książce podaje inne nazwisko w pozycji  17 a mianowicie MARIA KASZOWSKA (na tablicy jest Maria Haszewska) wersję MARIA KASZOWSKA potwierdza prawnuk Michał Kaszowski.
W pozycji 47 widnieje Antonina Szkredka, ks. Grochalski podaje Antonina Szkretka.
Wiadomym jest, że występowała pisownia przez „t” i przez „d”.
Cyfry obok nazwisk to przybliżony wiek ofiar i tu występują trudności z jego ustaleniem po 70 latach.
Pod Krzywą Górą zginęło 15 mężczyzn, 2 nazwisko na dzień dzisiejszy trudne do ustalenia(?), stąd NN i NN, ciał nie zlokalizowano.
Przy tej okazji należy podziękować za ogromny wkład pracy przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z budową pomnika Stanisławowi i Andrzejowi Tomczakom z Głubczyc oraz wszystkim darczyńcom z kraju z zagranicy.
Przed południem w sobotę wyruszyła piesza pielgrzymka z Halicza, która przybyła do Mariampola po południu, gdzie odbył się koncert o charakterze religijnym na Placu Maryjnym z udziałem zespołów z Mariampola i okolic. Modlitwy trwały do północy i zakończyły się procesją z udziałem licznej grupy pielgrzymów ze świecami.
W niedzielę msza święta wg obrządku greckokatolickiego na Placu Maryjnym z udziałem naszych pielgrzymów z Polski, pielgrzymów z Halicza, mieszkańców Mariampola  i licznej grupy z okolic.
Po południu uroczyste przyjęcie naszej grupy przez Wójta Mariampola z poczęstunkiem.
W poniedziałek wyjazd do Jaremcze oraz dalej w Karpaty do nowego zespołu rekreacyjno- wypoczynkowego  BUKOVEL. (Bukowel, Bokovel  (ukr. Буковель) – ośrodek narciarski na Zachodniej UKRAINIE, niedaleko miejscowości Polanica, należącej do miasta Jaremcze. Kurort położony jest około 250 km od granicy z Polską, 30 km od miasta Jaremcze i 100 km na południowy-zachód od Stanisławowa. Leży na stokach trzech gór: Bukowel (1127 m), Czarna Klewa (1246 m) oraz Dowga (1372 m)). Zwiedzanie ośrodka, wspólny obiad ufundowany przez ks. Bohdana proboszcza parafii gr. kat. w Jamnicy k. Stanisławowa. Wieczorem powrót przez Stanisławów do Mariampola.
We wtorek wyjazd do Bołszowiec, Konkolnik i Detiatyna.
W środę po porannej mszy świętej i po pożegnaniu się z naszymi gospodarzami wyjazd do Lwowa.
Zwiedzanie miasta i wieczorem wyjazd w kierunku granicy do Korczowej i powrót tą samą trasą.
Pielgrzymka nasza zakończyła się w czwartek 2 lipca 2015 r. w godzinach rannych z metą we Wrocławiu.  Grupa nasza liczyła 35 osób wraz z kierowcami oraz 4 osoby które przyjechały samochodem. Słowa uznania należą się Andrzejowi Tarnowskiemu głównemu organizatorowi naszej pielgrzymki. Za udział w pielgrzymce i uczestnictwo przy poświęceniu pomnika serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, szczególnie ks. Stanisławowi i ks. Romanowi.

Odsłonięcie Pomnika

Szanowni Mariampolanie.

W tym roku podczas 21 pielgrzymki istnieje duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy już pomnik na zbiorowej mogile na cmentarzu w Mariampolu, wzniesiony ku pamięci zamordowanych 58 osób w Wołczkowie i 13 osób pod Krzywą Górą.

ICH DUSZOM POKÓJ DAJ, O PANIE,

ŻYWYM DAJ WIARĘ I POJEDNANIE.       

                                                                                                              

Koszt tego przedsięwzięcia to około 20 tys. PLN

Prosimy wszystkich zainteresowanych naszą przecież wspólną sprawą o składanie darowizn na ten cel nr konta-                                                                                                                                                               

Stowarzyszenie Wspólnota Mariampolska
50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4
KRS 0000355355
NIP 8982178346
Konto 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178

Pieniądze ulokowane na koncie podlegają kontroli i rozliczeniu się z nich przed całą naszą społecznością.

Z góry dziękuję i zapraszam do licznego udziału w odsłonięciu i poświęceniu pomnika.

Szczegóły podane będą w późniejszym terminie.

Stanisław Dorosz.

Życzenia Wielkanocne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha

Administrator

 

Pielgrzymka 2015

Przybliżony termin pielgrzymki do Mariampola odbędzie się w dniach 25.06. 2015 (wyjazd z Wrocławia w godz. popołudniowych) do 03.07.2015 (przyjazd w godzinach porannych do Wrocławia).