herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Proszę aby wpisy w tym miejscu dokonywali wyłącznie Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wspólnoty Mariampolskiej

Wyślij wiadomość
 


Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPO... ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Pielgrzymka do Mariampola i na Kresy

ZARZĄD STOWARZYSZENIA informuje, że w ubiegłym tygodniu przeprowadzona została rozmowa telefoniczna ze stroną ukraińską. Tematem rozmowy był termin Pielgrzymki do Mariampola w 2017 roku. W toku rozmowy o. Roman Proboszcz greko-katolicki w Mariampolu zaprosił nas w terminie po 20 czerwca 2017 roku. Jednocześnie powiedział, że środa-czwartek zostanie przesłane zaproszenie do odwiedzenia Mariampola.

Zarząd Stowarzyszenia    


środa, 22, marzec 2017
Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPO... ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków

 

Wrocław,  20 lutego 2017 roku

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu, ul Katedralna 4, 50-328 Wrocław zaprasza na:

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków – sprawozdawcze

 

 

które odbędzie się  w dniu 25 marca 2017 r.

 

 

w sali nr 5  przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu

 

 

 

początek obrad :

 

w I terminie godz. 11oo

 

w II terminie godz. 12oo *

 

 

* zgodnie z pkt 33 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia – tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu Drugi termin Walnego zgromadzenia przewiduje się w tym samym dniu, w odstępie 1 godziny od stwierdzenia braku quorum w pierwszym terminie. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków  Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków

 

 

 Zarząd Stowarzyszenia    


środa, 22, marzec 2017
Zarząd Stowarzyszenia ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Informacja

Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w miesiącu grudniu została do wszystkich członków Stowarzyszenia wysłana informacja o działalności Stowarzyszenia w 2016 r i planach na rok 2017, ponieważ wiele osób odwiedza tę, poświęconą Mariampolowi stronę, dlatego poniżej zamieszczamy treść przesłanej informacji.

Zarząd Stowarzyszenia

Wrocław,  8 grudnia 2016 roku

 

 

 

Szanowni  Państwo,

Członkowie  Stowarzyszenia, drodzy Mariampolanie i Przyjaciele Mariampola

 

 

Informacja o działalności Stowarzyszenia w 2016 roku oraz o planach na 2017 rok

Znów, jak co roku, oprócz życzeń świątecznych, pragniemy przekazać wszystkim naszym członkom informację, o działalności Stowarzyszenia oraz o planach na kolejny rok. 

 

Działalność Stowarzyszenia w 2016 roku

Rok 2016 należy uznać za kolejny udany dla naszego Stowarzyszenia. W porównaniu do  roku ubiegłego wiele się wydarzyło. Zrealizowane zostały z sukcesem cztery projekty:

.

·         Pielgrzymka do Mariampola i na Kresy – w tym roku udział w pielgrzymowaniu do Miasta Maryji wzięło łącznie udział 30 osób (busem lub własnym środkiem transportu). Z przyjemnością odebraliśmy informacje, że pielgrzymka do Mariampola spełniła oczekiwania wielu uczestników i dołożymy dalszych starań aby następne wyjazdy były jeszcze ciekawsze.

·      Przygotowano doroczne spotkanie byłych Mariampolan po uroczystościach odpustowych we wrześniu. Ponadto zorganizowano pobyt pielgrzymom z Mariampola przybyłym na te uroczystości.

·      Delegacja naszych członków wzięła udział w uroczystościach rocznicowych upamiętniających tragiczne wydarzenia na Wołyniu.

·      W tym roku członkowie naszego Stowarzyszenia zorganizowali pobyt pielgrzymów z Ukrainy.

·      Zorganizowano okolicznościowy poczęstunek w przykościelnym ogrodzie po mszy odpustowej, która miała miejsce w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny na Piasku.

 

Należy w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom czynnie zaangażowanym w działania Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA”.  Dzięki czynnemu zaangażowaniu tych osób nasze Stowarzyszenie mogło wykonać planowane w tym roku zadania gospodarując posiadanymi środkami finansowymi.

Chcemy poinformować  Szanownych Państwa, że w tym roku działalność Stowarzyszenia cechowała podobnie jak w ubiegłym roku, aktywność, którą postaramy się przedstawić w punktach. I tak:

-        przygotowano materiały i zorganizowano Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (marzec).

-        przygotowano pielgrzymkę do Mariampola, a wszystkie założone cele zostały w ocenie uczestników zrealizowane dobrze (czerwiec/lipiec).

-        aktywnie  przyczyniliśmy się do organizacji pobytu pielgrzymów z Ukrainy w Polsce (wrzesień),

-        przygotowano spotkanie „mariampolskie” po uroczystościach odpustowych, pomagaliśmy w pracach przygotowawczych do Odpustu w miesiącu wrześniu.

-        prowadzono współpracę z obecnymi władzami Mariampola oraz z Komitetem Rewaloryzacji Mariampola – stowarzyszenia ukraińskiego, które działa na rzecz społeczności Mariampola (cały rok).

 

W imieniu Zarządu serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz jego sympatykom za okazane zaufanie oraz za każdorazowe wsparcie nie tylko pomysłami ale i własnym zaangażowaniem. Jednocześnie Zarząd wyraża podziękowanie za wsparcie finansowe naszego Stowarzyszenia poprzez regulowanie składek członkowskich oraz dokonywanie wpłat darowizn na cele naszej działalności. Gdyż to właśnie składki członkowskie są podstawowym funduszem działalności naszego Stowarzyszenia.

Należy zauważyć, że wielu członków naszego Stowarzyszenia zapomina o dokonywaniu wpłat składek członkowskich nie tylko w bieżącym roku ale i w latach ubiegłych.

Wysokość składki rocznej była niezmieniana od początku istnienia naszego Stowarzyszenia i wynosiła rocznie 24 zł. Uzyskiwane fundusze pozwalały przede wszystkim na prowadzenie korespondencji, przede wszystkim z naszymi członkami..

Uchwałą Walnego Zebrania Członków w marcu 2016 r. obecnie składka członkowska wynosi 30 zł za rok.. Składki członkowskie stanowią podstawowe źródło finansowania działań naszego Stowarzyszenia.

Wszystkim, którzy regularnie wpłacają składki Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowanie a do osób, które nie uregulowały składek w latach poprzednich zwracamy się z gorącą prośbą o ich uregulowanie.

Aby ułatwić naszym członkom dokonywanie wpłat dołączamy do tej korespondencji wydrukowany  blankiet wpłaty składki członkowskiej za 2016 r.

 

Innymi środkami, które nasze Stowarzyszenie może pozyskiwać to fundusze z odpisu 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizny. W przypadku odpisu 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać nasze Stowarzyszenie, któremu chcemy przekazać tę kwotę. W przypadku darowizny, wpłacający uzyskuje prawo do odliczenia darowanej kwoty od podatku dochodowego.

 

Zarząd Stowarzyszenia, podobie jak w roku ubiegłym  informuje, że:

  • w celu ułatwienia kontaktu Stowarzyszenie posiada adres poczty elektronicznej (e-mail). Ponownie zwracamy się z prośbą o przesłanie na nasz adres informacji, czy chcecie otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia drogą e-mal. Zachęcamy Szanownych Państwa do korzystania.

Nasz adres:   mariampolanie_biuro10@o2.pl

  • termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z Siedzibą we Wrocławiu przewidziany jest na miesiąc marzec 2016 roku. O dokładnym terminie Szanowni Państwo zostaniecie jeszcze dokładnie poinformowani stosownym listem.
  • w 2017 roku pielgrzymka do Mariampola odbędzie się podobnie jak w 2016 r., w miesiącu czerwcu. Rozważamy przesunięcie wyjazdu o parę dni, aby w pielgrzymce mogła wziąć udział młodzież szkolna.  Po Nowym Roku podejmiemy działania organizacyjne pielgrzymki do Mariampola i na Kresy i w odpowiednim czasie Zarząd prześle Szanownym Państwu szersze informacje o organizowanym wyjeździe.

                                                                           

                                                                    Zarząd Stowarzyszenia

                                                               WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA

                                                                    z siedzibą we Wrocławiu


poniedziałek, 02, styczeń 2017
Zarząd Stowarzyszenia ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Życzenia świąteczne

 

„Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek święty

Pomnijcie, że dzień ten radosny

W miłości jest poczęty,

Że jak mówi nam wszystkim

Dawne „odwieczne orędzie”

Z pierwszą na niebie gwiazdą

Bóg w Waszym domu zasiądzie”

                               (J.Kasprowicz)

 

 

 

Szanowni  Państwo, Członkowie  Stowarzyszenia, drodzy Mariampolanie, Przyjaciele Mariampola, Wołczkowa i Kresów Wschodnich

 

 

        Niech się spełnią świąteczne życzenia, te łatwe i trudne do spełnienia. Niech się spełnią te duże i te małe, te mówione głośno lub wcale. Niech się spełnią te wszystkie krok po kroku, tego wam życzymy w Nowym nadchodzącym Roku!

 

 

ZARZĄD

STOWARYSZENIA WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA


poniedziałek, 02, styczeń 2017
Zarząd Stowarzyszenia ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Zaproszenie na pielgrzymkę do Mariampola i na Kresy

STOWARZYSZENIE

WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA

z siedzibą we Wrocławiu

50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4

KRS: 0000355355

NIP: 8982178346

REGON: 021267681

 Konto bankowe: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 

 

email: mariampolanie_biuro10@o2.pl

strona internetowa: WWW.MARIAMPOL-WOLCZKOW.PL

 

Wrocław, 9 maja 2016 roku

 

Szanowni Państwo,

Członkowie  Stowarzyszenia, drodzy Mariampolanie i Przyjaciele Mariampola

 

 

Zarząd Stowarzyszenia informował Państwa o planach tegorocznej pielgrzymki do Mariampola i na Kresy. Z uwagi na planowane przez stronę ukraińską uroczystości religijne w Kryłosie i Haliczu wstępnie zaproponowano przyjęcie pielgrzymów z Polski w innym terminie. Stanowisko strony ukraińskiej zostało przedstawione na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Po gorącej dyskusji, w której podnoszono, że termin pielgrzymki do Mariampola związany z obchodami Dnia Mariampola, przypadającego na ostatnią czerwcową niedzielę, Zarząd Stowarzyszenia został zobowiązany do przeprowadzenia ponownych, w tej kwestii rozmów, gdyż po wielu próbach wyjazdów w innych terminach, okazał się on najbardziej trafny. Rozmowy przeprowadził Ks. Stanisław Pawlaczek. Skutkiem przeprowadzonych rozmów planowany na końcówkę czerwca termin pielgrzymki do Mariampola pozostał utrzymany i tegoroczna pielgrzymka do Grodu Maryi i na Kresy odbędzie się w miesiącu czerwcu.   

W programie naszej pielgrzymki, jak zawsze, uwzględniliśmy sugestie zgłaszane podczas spotkania odpustowego we wrześniu 2015 r. we Wrocławiu. Dziękujemy również za wskazówki i podpowiedzi w rozmowach telefonicznych.

 Planując tegoroczną pielgrzymkę do Mariampola i na Kresy śledziliśmy sytuację na Ukrainie, bacznie słuchaliśmy informacji podawanych przez środki masowego przekazu (niejednokrotnie przy osobistych spotkaniach czy przy okazjach rozmów telefonicznych). Obecnie z przyjemnością informujemy, że sytuacja nie powinna przeszkodzić w organizacji tegorocznego wyjazdu do Mariampola.

 

Zapraszamy Serdecznie Państwa do wzięcia udziału w tegorocznej pielgrzymce do Grodu Maryi i na Kresy, która odbędzie się pod hasłem:

„SZLAKIEM   HETMANA   JABŁONOWSKIEGO”

 

Podczas tego wyjazdu chcemy pokazać Szanownym Pielgrzymom miejsca związane z tą wielką osobistością, która znacząco wpłynęła na bieg historii dawnej Rzeczypospolitej.

Nasza tegoroczna pielgrzymka łączy się w tym zakresie z działaniami ukraińskimi bowiem w Mariampolu planowane jest odsłonięcie pomnika tego wielkiego dla naszych kultur człowieka.

Dobrą rzeczą byłoby abyśmy wsparli tę ukraińską inicjatywę jakąś dobrowolną kwotą.

Pielgrzymka z Wrocławia do Mariampola rozpocznie się w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 30 czerwca 2016 r. rano, przyjazdem do Wrocławia. Rozpoczęcie i zakończenie w dzień powszedni pozwala Czcigodnym Pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu  (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość pełnego wykorzystania czasu na zwiedzanie i dokonywanie zakupów oraz umożliwi spędzenie wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym.

 

Ramowy program tegorocznej pielgrzymki przedstawiałby się następująco:

·         czwartek 23 czerwca – godz 15oo - wyjazd z Wrocławia (ewentualne postoje będą wynikały z okoliczności i nie powinny mieć znaczącego wpływu na czas jazdy). W przypadku konieczności zabierania umówionych pielgrzymów „po drodze”  prosimy bardzo o wcześniejsze zgłoszenie takiej konieczności.

 

·         piątek 24 czerwca – w godzinach rannych przyjazd do Lwowa i msza św. w Katedrze, następnie wyjazd do Mariampola. Około południa powitanie w Mariampolu i zakwaterowanie.

 

·         sobota 25 czerwca – wyjazd do Czarnego Lasu (k. Stanisławowa) – miejsca pamięci pomordowanych stanisławowian oraz Stanisławowa, gdzie oprócz możliwości wymiany pieniędzy przewidujemy zwiedzanie miasta, ewentualne zakupy. Planowany powrót w godzinach popołudniowych.

Podobnie jak podczas poprzednich wyjazdów możliwe również w godzinach popołudniowo-wieczornych w Mariampolu spotkanie przy ognisku nad Dniestrem, które stało się coroczną tradycją pielgrzymkową. Wspólne spędzenie czasu przy pieczeniu kiełbasek jest wspaniałą okazją dla „odkurzenia” lub zawarcia nowych przyjaźni a nade wszystko wypoczynku na świeżym powietrzy w gronie przyjaciół.

 

·          niedziela 26 czerwca – wyjazd do Bołszowiec i Dytiatyna. Po powrocie do Mariampola zapraszamy do modlitw przy grobach pomordowanych wołczkowian oraz księdza kan. Bosaka na cmentarzu.

  

·         poniedziałek 27 czerwca – wyjazd całodniowy. Zamierzamy odwiedzić miejscowości: Kamieniec Podolski i Chocim. Chcemy zobaczyć jak najwięcej, znanych z historii Rzeczypospolitej  miejscowości. Jeżeli czas pozwoli przewiduje się krótkie postoje, podczas których zobaczymy niektóre z mijanych po drodze miejscowości.

 

·         wtorek 28 czerwca – wyjazd kilkugodzinny (powrót w godzinach popołudniowych). Zamierzamy odwiedzić miejscowości:  Halicz (m.in. cmentarz Karaimów), Bursztyn, Św. Stanisław, Żórawno (miejsce bitwy w 1676 r i zawarcia pokoju z turkami).

 

·         środa 29 czerwca -  po rannej mszy św. w cerkwi odjazd do Lwowa. Podobnie jak w latach poprzednich przewidujemy 9-cio godzinny postój, podczas którego jest możliwość zwiedzania miasta (zwłaszcza miejsc związanych z hetmanem Jabłonowskim) oraz dokonywania zakupów. W godzinach popołudniowo-wieczornych odjazd do Polski.

Przewidywany powrót do Wrocławia 30 czerwca 2016 r. w godzinach rannych.

            Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne,  kalkulujemy, jak w roku ubiegłym, na poziomie 360 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro).

Pragniemy jednocześnie przypomnieć Czcigodnym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 20 dolarów lub euro (tj. 50-60 zł) za dzień  nie będzie zbyt wygórowana. 

 

Miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.

Szpitalik w Mariampolu, który stara się pomóc pacjentom ma kłopoty zwłaszcza z pozyskaniem leków przeciwbólowych. Zebrane przez czcigodnych pielgrzymów w ubiegłym roku 2015 i podarowane mariampolskiemu szpitalikowi 158 opakowań środków przeciwbólowych było zawsze pięknym gestem czynionym wobec potrzebującego. Kolejny już raz pielgrzymi z Polski wspierali ten szpitalik. Dlatego w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, jeżeli każdy z szanownych Pielgrzymów mógłby przekazać dla potrzeb Szpitala w Mariampolu 1 lub 2 opakowania leków przeciwbólowych byłby to znów wspaniały gest miłosierdzia dla chorych w tym szpitalu.

 

Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. Wpłaty można dokonywać:

- na konto Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław, nr konta: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178 (z dopiskiem: „pielgrzymka do Mariampola”)

lub kierować na adres:

-        Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 10-16, 50-328 Wrocław (DOM KSIĘŻY EMERYTÓW IM. ŚW. JANA XXIII).

 

 

Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ks. Stanisław Pawlaczek                    Andrzej Tarnowski

                                                                                                                             Wiceprezes Zarządu                          Prezes Zarzadu


środa, 18, maj 2016
 
Powered by Phoca Guestbook