herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Proszę aby wpisy w tym miejscu dokonywali wyłącznie Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wspólnoty Mariampolskiej

Wyślij wiadomość
 


Zarząd Stowarzyszenia ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Pielgrzymka do Mariampola i na Kresy

Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu informuje, że pielgrzymka do Mariampola i na Kresy odbędzie się w dniach 23-30 czerwca 2016 r.

Informacja o pielgrzymce została przekazana w dniu dzisiejszym wszystkim członkom Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. W przypadku przesyłki pocztą informacja powinna dotrzeć do adresata w ciągu najbliższych 3-4 dni.

                                                                                                              Zarząd Stowarzyszenia


środa, 18, maj 2016
Stowarzyszenie WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z/... ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Pomnik pamięci mordów OUN-UPA na ludności polskiej w Mariampolu

Zarząd Stowarzyszenia  WSPÓLNOTA  MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu informuje, że  pomnik poświęcony siedemdziesięciu jeden (71) ofiarom mordów na ludności polskiej dokonanych przez ukraińskie oddziały OUN-UPA w 1944 roku postawiony, staraniem byłych mieszkańców wsi Wołczków i miasteczka Mariampol oraz ich potomków, na mariampolskim cmentarzu został zgłoszony do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W piśmie O/2/12/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku Zarząd zwrócił się do   Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z prośbą o objęcie tego obiektu – Pomnika pamięci mordów OUN-UPA na ludności polskiej w Mariampolu oraz miejsca tj. cmentarz w Mariampolu opieką. Zarząd  wnioskował również o uwzględnienie tego pomnika upamiętniającego ofiary mordów w oficjalnych wydawnictwach Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Pismem R-VI.421.1.2016.TZ z dnia 19.01.2016 r. Pan dr hab.Andrzej Krzysztof Kunert Sekretarz podziękował za przesłaną obszerną dokumentację i poinformował, że Pomnik została wpisany do Centralnej Ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej, prowadzonej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa a informacje o nim oraz fotografie będą wykorzystywane w publikacjach tej instytucji, dotyczących cywilnych ofiar II wojny światowej.


piątek, 25, marzec 2016
Stanisław ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Zaproszenie na Odpust 2015

 

STOWARZYSZENIE

 

WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA

 

z siedzibą we Wrocławiu

 

50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4

 

KRS: 0000355355

 

NIP: 8982178346

 

REGON: 021267681

 

Konto bankowe: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178

 

 

 

Wrocław, 21 sierpnia 2015 roku

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Członkowie Stowarzyszenia, drodzy Mariampolanie i Przyjaciele Mariampola

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza do udziału w uroczystej mszy odpustowej w dniu 13 września 2015 roku, która odprawiona zostanie o godz. 103o w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu. W tym roku nastąpiła zmiana Proboszcza. Obecnie tę funkcję pełni ks. Grzegorz Michalski, gdyż ks. Stanisław Pawlaczek osiągnął wiek emerytalny. Za wieloletnią współpracę na rzecz Wspólnoty Mariampolskiej pragniemy ks. Stanisławowi serdecznie podziękować.

 

 

 

Podobnie, jak co roku przybędą do Wrocławia pielgrzymi z Mariampola. Według telefonicznej informacji obecnie czynią oni starania o wizy. W tym roku, podobnie jak w poprzednim pielgrzymi z Ukrainy przybędą wraz z ks Romanem już w piątek, a w niedzielę wezmą udział w tej uroczystej mszy św. Zachęcamy również pielgrzymów z Polski aby licznie wraz z rodzinami uczestniczyli w uroczystościach odpustowych.

 

 

 

Jak co roku po mszy zapraszamy wszystkich pielgrzymów, na tradycyjne spotkanie w przykościelnym ogrodzie. Podczas tego spotkania, przy poczęstunku będzie możliwość spotkania z pielgrzymami z Ukrainy. Podzielimy się informacją o tegorocznym pobycie w Mariampolu. Ta pielgrzymka miała dla nas szczególne znaczenie. W tym roku, dzięki zaangażowaniu i ofiarności wielu Mariampolan, Wołczkowian i ich potomków oraz sympatyków tego miasta Maryi, na zbiorowej mogile pomordowanych Wołczkowian i Mariampolan został postawiony nowy pomnik. Został on wykonany z granitu, a na płycie zostały uwiecznione nazwiska wszystkich pomordowanych.

 

Ponadto podczas tegorocznego spotkania po mszy odpustowej będzie również możliwość wspominania pobytu w Mariampolu, porozmawiania o działalności Stowarzyszenia, zgłaszanie propozycji odnośnie przyszłorocznej pielgrzymki. To tradycyjnie spotkanie w naszym gronie, jak każdego roku, będzie okazją do rozmów, wspomnień oraz „poplotkowania”. Będzie też możliwość uregulowania składek członkowskich, a w przypadku nowych osób zainteresowanych naszym Stowarzyszeniem również wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskich.

 

 

 

Naszym zamiarem jest aby to spotkanie pozostawiło dobre i długo pamiętane wspomnienia. Jesteśmy przekonani, że spotkanie w którym wezmą udział, podobnie jak w ubiegłym roku, zarówno Mariampolanie jak i trochę lub bardziej młodsze pokolenia pozwoli nam wszystkim przynieść tylko korzyść.

 

 

 

Ponieważ Stowarzyszenie nie posiada środków na opłacenie kosztów pobytu pielgrzymów z Mariampola zwracamy się do wszystkich członków Stowarzyszenia, przyjaciół i sympatyków naszego Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu o wsparcie finansowe potrzebne na opłacenie pobytu grupy pielgrzymów z Ukrainy.

 

 

 

Z przyjemnością odnotowujemy, iż w tych spotkaniach uczestniczy z roku na rok coraz liczniejsza grupa ludzi. Bardzo nas cieszy obecność osób młodych, posiadających mariampolskie korzenie lub sympatyków. To zacieśnianie kontaktów międzypokoleniowych pozwala na poszerzanie wiedzy, zwłaszcza mało opisywanej i niejednokrotnie tragicznej historii, która przecież nas bezpośrednio lub pośrednio dotknęła.

 

 

 

Jednocześnie, podobnie jak w roku ubiegłym, pragniemy podczas tego spotkania posłuchać Waszych ocen i sugestii. Zostaną one wykorzystane przy organizacji następnych pielgrzymek do Mariampola. Będziemy wdzięczni za każdą podpowiedź czy pomysł, które można będzie wykorzystać w działalności organizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o uregulowanie zaległych składek członkowskich.

 

 

 

Informujemy, że chcemy podjąć się trudnego zadania. Chcielibyśmy wydać książkę-album o Mariampolu. Na pewno taka pozycja książkowa powinna znaleźć się jako dostępna dla wielu ludzi jak też naukowców i historyków. Jeśli posiadacie

 

Państwo fotografie, dokumenty, pamiątki czy wspomnienia i chcielibyście się nimi podzielić to prosilibyśmy o udostępnienie ich kopii np. kserokopii czy zeskanowanego zdjęcia. Nie prosimy o oryginały. Takie zdjęcie lub dokument prosilibyśmy przekazać koniecznie z podaniem imienia i nazwiska oraz kontaktu (adresu, telefony poczty email itp.). Mając na względzie ten szczytny cel prosimy również o wsparcie finansowe tego projektu wpłatami na konto Stowarzyszenia. Jak pokazała realizacja Pomnika Pomordowanych Mariampolan i Wołczkowian, każde działanie i każda kwota ofiarowana może pomóc w realizacji tego zadania.

 

 

 

Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej www.mariampol-wolczkow.pl, na której zamieszczone są informacje o Mariampolu oraz m.in. informacje naszego Stowarzyszenia.

 

 

 

Informujemy, że z uroczystości poświęcenia pomnika pomordowanych Wołczkowian i Mariampolan powstał film autorstwa Piotra Strzetelskiego p.t. „Ażeby z tej śmierci wyrosło dobro. Mariampol 1944-2015” . Film ten można obejrzeć na portalu internetowym You Tube. Zachęcamy do obejrzenia.

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Zarząd Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

Informacja o tegorocznym wyjeździe do Mariampola.

 

 

 

Podobnie jak w roku ubiegłym tegoroczna pielgrzymka do Mariampola odbyła się w miesiącu czerwcu. Przy organizacji pielgrzymki wykorzystano sugestie dotyczące miejsc wartych zobaczenia, a które zgłaszane były podczas spotkania w przykościelnym ogrodzie po mszy odpustowej w 2014 roku.

 

W tym roku organizacji pielgrzymki przyświecało hasło: „Naszą powinnością jest pamiętać o tych, którzy zginęli tragicznie na Wołczkowie i pozostali tam już na zawsze”.

 

 

 

W dniach 26 czerwca -2 lipca 2015 r. w tegorocznej pielgrzymce do Mariampola wzięło udział 35 pielgrzymów. Należy zauważyć, że pomimo sytuacji na Ukrainie, która w ubiegłym roku miała znaczny wpływ na liczbę pielgrzymów, w tym roku było więcej uczestników. Tak, jak w poprzednim roku monitorowaliśmy sytuację polityczną prawie do ostatniej chwili. Na szczęście nie było sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu pielgrzymów.

 

 

 

Najważniejszym momentem tegorocznej pielgrzymki do Mariampola było bez wątpienia odsłonięcie oraz poświęcenie nowego pomnika na zbiorowej mogile pomordowanych Wołczkowian. Na nowym, wykonanym z granitu pomniku zostały uwiecznione nazwiska i imiona wszystkich zamordowanych, podano również wiek w chwili ich śmierci. W tym uroczystym zgromadzeniu wzięła udział oprócz pielgrzymów grupa Ukraińców – mieszkańców Mariampola. Uroczystość ta była podniosła, bardzo wzruszająca i została zapamiętana gdyż przypomniała tragizm tamtych dni. Nie było okolicznościowych przemówień. Wszystko zastąpiło odczytanie treści zawartych na granitowych płytach, zwłaszcza imion, nazwisk oraz wieku ofiar w chwili śmierci.

 

 

 

Uwzględniając propozycje strony ukraińskiej oprócz pobytu w Mariampolu pielgrzymi (oraz kilku mieszkańców Mariampola) uczestniczyli w wycieczkach do innych miejsc na Ukrainie. W czasie tych wycieczek odwiedziliśmy następujące miejscowości: Stanisławów, Halicz, Bołszowce, Dytiatyn oraz Lwów. Uczestnicy podczas pielgrzymki podobnie jak w ubiegłym roku wysłuchiwali informacji dotyczące odwiedzanych miejscowości, obejmujące zarówno historię, zabytki oraz ciekawostki np. podczas spotkań w czasie zwiedzania obiektów sakralnych (katedra rzym-kat we Lwowie, kościoły: prawosławny i greckokatolicki w Stanisławowie, kościół w Bołszowcach, Dytiatynie, zamek w Haliczu) oraz miejsc pamięci narodowej.

 

 

 

Pielgrzymi mieli również możliwość zaczerpnięcia wody ze źródełka w Mariampolu i wiele osób nie tylko nabrali tej wody dla siebie ale i dla swoich najbliższych, bliskich oraz znajomych, którzy pozostali w Polsce.

 

 

 

Oprócz wycieczek i zwiedzania uczestnicy tegorocznego wyjazdu wzięli aktywny udział w uroczystym poświęceniu pomnika Pomordowanych Wołczkowian na mariampolskim cmentarzu oraz w uroczystościach religijnych w Mariampolu, zorganizowanych przez stronę ukraińską na placu Maryi obok figury Matki Boskiej Mariampolskiej, której fundatorem są polscy pielgrzymi. Ta piękna figura została postawiona przed cerkwią na centralnym miejscu mariampolskiego rynku.

 

 

 

Ostatnie chwile, przed wyjazdem do Polski, pielgrzymi spędzili tradycyjnie we Lwowie. Podczas kilkugodzinnego postoju aktywnie podziwiali zabytki sakralne (katedry: łacińska, ormiańska, kościoły: Jezuicki, b. Dominikanów, b. Bernardynów, b. Św. Elżbiety i in., cerkiew św. Jura, cerkiew obrządku prawosławnego oraz historyczne: rynek, Cmentarz łyczakowski. Oprócz zwiedzania pielgrzymi skorzystali z możliwości oglądania panoramy Lwowa z wieży ratuszowej oraz Wysokiego Zamku. Ponadto w czasie wolnym zwiedzano inne obiekty: b. Uniwersytet Jana Kazimierza, gmach Politechniki Lwowskiej, pomieszczenia b. kasyna szlacheckiego, cytadelę, dworzec kolejowy itp. w ramach dłuższej wycieczki odwiedziliśmy Jaremczę wraz z wspaniałym bazarem i kurort wypoczynkowy w Bukowelu.

 

Należy zauważyć, że program tegorocznej pielgrzymki na Kresy był obfity w różnorodne atrakcje, w ocenie uczestników, bogaty i nie wnosili oni z tego powodu większych uwag.

 

 

 

Podczas tegorocznej pielgrzymki podobnie jak w roku 2013, w ramach Wschodniej Misji Miłosierdzia pielgrzymi przekazali dla szpitala w Mariampolu przywiezione ze sobą leki przeciwbólowe. Za ten dar Kierownictwo szpitala wyraziło szczególne podziękowanie, gdyż potrzeby są duże a środków na ich zakup mariampolski szpital ma bardzo mało.

 

 

 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu z prof. Bociurko i ks. Romanem Dziubakiem. Podczas tego spotkania podsumowano dotychczasową współpracę Stowarzyszenia z Komitetem Rewaloryzacji Mariampola. Należy podkreślić, że współpraca, rozpoczęta jeszcze podczas pierwszego przyjazdu i trwająca do dnia dzisiejszego przynosi wzajemne korzyści. Wielu pielgrzymów (na przestrzeni tych lat) w różny sposób pomagało i nadal pomaga mieszkańcom Mariampola a ponieważ dalsza pomoc dla społeczności Mariampolskiej jest potrzebna będziemy nadal ją prowadzić w ramach „Wschodniej Misji Miłosierdzia”.

 

 

 

                                                Zarząd Stowarzyszenia

 

                                               WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA

 

                                               z siedzibą we Wrocławiu

 

 

 

 

 


poniedziałek, 24, sierpień 2015
stachdor ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Walne Zgromadzenie 2015

 

STOWARZYSZENIE

 

WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA

 

z siedzibą we Wrocławiu

 

50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4

 

KRS: 0000355355

 

NIP: 8982178346

 

REGON: 021267681

 

 Konto bankowe: 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178        

 

 

 

Wrocław,  22 lutego 2015 roku

 

 

 

Na podstawie pkt. 38 lit. c Statutu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu, ul Katedralna 4, 50-328 Wrocław (tekst jednolity z 25 marca 2010 r) Zarząd zwołuje:

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

 

 

 

które odbędzie się  w dniu 28 marca 2015 r.

 

 

 

w Sali Nr 5 przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu

 

 

 

początek obrad :

 

w I terminie godz. 11oo

 

w II terminie godz. 12oo *

 

 

 

* zgodnie z pkt 33 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia – tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu Drugi termin Walnego zgromadzenia przewiduje się w tym samym dniu, w odstępie 1 godziny od stwierdzenia braku quorum w pierwszym terminie. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków  Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

 

  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

  2. uchwalania zmian Statutu,

  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

  6. uchwalanie budżetu,

  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego,

  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

    

   Proponowany porządek obrad

   Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków

    

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór: Komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu z działalności za rok 2014.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2014.
 8. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na rok 2015.
 9. Sprawozdanie Komisji mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 10.  Dyskusja.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia W SPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu z działalności za rok 2014.
 12. Podjęcie uchwał  w sprawach:

 


 1. wtorek, 17, marzec 2015
Rafał Jaruszewicz ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Wykorzystanie relacji ze strony

Dzień dobry,

chciałbym wykorzystać w pracy którą piszę na temat Wołczkowa oraz jego spalenia w 1944 roku fragmenty relacji naocznych świadków, które są zamieszczone na tej stronie. Czy powinienem zwrócić się z prośbą o zezwolenie na wykorzystanie relacji danej osoby do samego zainteresowanego (o ile nadal żyje), czy wystarczy, że w przypisach podam adres strony? 

Z wyrazami szacunku,

Rafał Jaruszewicz


sobota, 27, grudzień 2014
 
Powered by Phoca Guestbook