herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Kazimierz Szczygielski syn Marcina z Wołczkowa i Apolonii Wójcik z Mariampola zmarł nagle w niedzielę 4 sierpnia 2019 roku. Były poseł, demograf oraz wykładowca akademicki odszedł w wieku 72 lat. Prof. Kazimierz Szczygielski urodził się w Dziećmarowie w 1946 roku. W 1969 roku ukończył studia z geografii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1985 zdobył stopień doktora na tej uczelni. Habilitację uzyskał w 2011 roku, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Prof. Kazimierz Szczygielski był kierownikiem Katedry Polityki Regionalnej na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Współpracował też z Instytutem Śląskim w Opolu. Tam uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Był też wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Prof. Kazimierz Szczygielski był też aktywny politycznie. Należał do Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Był posłem na Sejm w latach 1991-2001. W 2005 wycofał się z bieżącej polityki. Cześć Jego pamięci. Stanisław Dorosz