herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska w dniu 25.03.2017r. uchwaliło, że wyjazd tegoroczny do Mariampola nastąpi w dniu 23 czerwca o godz. 17.00 z Wrocławia. Szczegółowy program zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Warunkiem zrealizowania tej uchwały, jest nasz udział w PIELGRZYMCE.

Administrator-Stanisław Dorosz.