herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Opole. 27. 07. 2016r.

                                                           Szanowni Państwo,                                                                                

       Członkowie Stowarzyszenia, drodzy Mariampolanie i Przyjaciele Mariampola.                                                            

Tegoroczna 22. pielgrzymka do Mariampola odbyła się zgodnie z programem w dniach od 23 do 30 czerwca 2016 roku.
Wyjazd nastąpił 23 czerwca 2016 (czwartek) z przyjazdem do Mariampola 24 czerwca wczesnym rankiem bez wjazdu do Lwowa. Wieczorem ognisko nad Dniestrem przy pięknym widoku zachodzącego słońca. W sobotę wyjazd do Stanisławowa, wymiana walut, dokonanie niezbędnych zakupów oraz zwiedzanie miasta. Powrót po południu do Mariampola.

W niedzielę msza św. w cerkwi o godz. 11.00, następnie o godz. 13.00 poświęcenie pomnika poświęconego naszemu hetmanowi wielkiemu koronnemu Stanisławowi Jabłonowskiemu założycielowi miasta Mariampol.

Odsłonięcia pomnika dokonali ze strony polskiej Andrzej Tarnowski oraz ze strony ukraińskiej Wołodymyr Bociurko przy licznym udziale mieszkańców Mariampola, delegacji z Halicza i Iwano-Frankiwska (Stanisławowa) oraz naszych pielgrzymów z Polski.

Poświęcenia dokonali: ks. Roman- proboszcz greckokatolickiej parafii oraz ks.Witalij proboszcz prawosławnej parafii, ks. emeryt Stanisław Pawlaczek,ks. Grzegorz Michalski obecny proboszcz parafii NMP we Wrocławiu na Piasku oraz ks. Celestyn Paczkowski.

Postument z popiersiem hetmana ustawiony został na „zamku” za szpitalem w pobliżu wiekowego dębu. Miejsce odpowiednie dla założyciela naszego Mariampola. Pod popiersiem napis Станіслав     Яблоновський   po ukraińsku (liczymy na to, że doczekamy się też napisu po polsku „STANISŁAW JABŁONOWSKI” ).

Podkreślić tu trzeba, że z inicjatywą postawienia tego pomnika wystąpił Komitet Odrodzenia Mariampola na czele z prezesem Wołodymyrem Bociurką. Jest to inicjatywa godna naśladowania również w innych miejscowościach.
Wizyty w Mariampolu mają przypominać nam, że stąpamy po ziemi na której rodzili się, pracowali i umierali nasi przodkowie przed wiekami.
Dziękujemy stronie ukraińskiej za wspaniały gest w stronę założyciela miasteczka Mariampol jak również nas Polaków.

W poniedziałek wyjazd do Kamieńca Podolskiego i Chocimia, są miejsca znane nam z historii polskiej, które powinno się odwiedzać.

Po całodniowym wyjeździe do wspomnianych miejsc odpoczynek i we wtorek wyjazd do Bołszowiec i Dytiatyna.

W Bołszowcach w kościele msza św. i spotkanie z ks. Grzegorzem Cymbałą.

Następnie wyjazd do znanego nam Dytiatyna-DYTIATYN 16 września 1920 roku był miejscem bohaterskiej i tragicznej zarazem bitwy w wojnie polsko-bolszewickiej, zwanej Polskimi Termopilami, stoczonej tu ze słynną dywizją "Czerwonych Kozaków", wspieraną przez brygadę piechoty. Miała

ona kluczowe znaczenie dla utrzymania ofensywy na froncie w Małopolsce Wschodniej. Poświęcając swoje życie, niewielki oddział Wojska Polskiego zatrzymał na wiele godzin nieprzyjaciela, ratując przed rozbiciem swą macierzystą 8 Dywizję Piechoty oraz ukraińską dywizję kawalerii. Za swój czyn bohaterowie otrzymali Krzyż Virtuti Militari a miejsce bitwy otoczone zostało wielką czcią ze strony wojska i mieszkańców Małopolski Wschodniej. We wrześniu 2015 roku w miejscu stoczonych walk powstał okazały obelisk, udział w odsłonięciu i poświęceniu brali udział również nasi mariampolanie.

Wieczorem tradycyjne przyjęcie z poczęstunkiem z udziałem Wójta Gminy Mariampol, ks. Romana i pracowników gminy.

Wyjazd z Mariampola w środę 29 czerwca do Lwowa i dalej do Polski.

Poinformować pragnę, że po jesiennych wyborach 2015 roku Wójtem Gminy został Roman M. Szewczuk (Віт - Роман М. Шевчук - młody mieszkaniec Mariampola.

Przy tej okazji przypominam i zapraszam na ODPUST do Wrocławia w dniu 11 września 2016 r. godz. 10.30

 

Administrator

Stanisław Dorosz