herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Szanowni Mariampolanie.

W tym roku podczas 21 pielgrzymki istnieje duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy już pomnik na zbiorowej mogile na cmentarzu w Mariampolu, wzniesiony ku pamięci zamordowanych 58 osób w Wołczkowie i 13 osób pod Krzywą Górą.

ICH DUSZOM POKÓJ DAJ, O PANIE,

ŻYWYM DAJ WIARĘ I POJEDNANIE.       

                                                                                                              

Koszt tego przedsięwzięcia to około 20 tys. PLN

Prosimy wszystkich zainteresowanych naszą przecież wspólną sprawą o składanie darowizn na ten cel nr konta-                                                                                                                                                               

Stowarzyszenie Wspólnota Mariampolska
50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4
KRS 0000355355
NIP 8982178346
Konto 94 1240 1994 1111 0010 3324 1178

Pieniądze ulokowane na koncie podlegają kontroli i rozliczeniu się z nich przed całą naszą społecznością.

Z góry dziękuję i zapraszam do licznego udziału w odsłonięciu i poświęceniu pomnika.

Szczegóły podane będą w późniejszym terminie.

Stanisław Dorosz.