herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Podczas tegorocznego Odpustu we Wrocławiu zrodziła się inicjatywa odnowienia otoczenia wokół zbiorowej mogiły na cmentarzu w Mariampolu. W miejsce obecnego krzyża wraz z ogrodzeniem proponuje się ustawienie małego pomnika (kamiennej płyty nagrobkowej) na cześć pomordowanych. Jeśli inicjatywa uzyska poparcie społeczne z zapewnieniem funduszy, można w powyższej sprawie wystąpić do władz w Mariampolu o wyrażenie zgody. Wszystkich zainteresowanych proszę o dokonywanie wpisów tutaj Pozdrawiam.