herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Podczas corocznego spotkania po mszy odpustowej w ubiegłym roku podjęte zostało postanowienie zarejestrowania naszego stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA jako organizacji pożytku publicznego. Z inicjatywy grupy osób opracowano statut organizacji, a w dniu 16 lutego 2010 r. zostały złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym stosowne dokumenty Z przyjemnością informujemy, że długa procedura rejestracyjna jest zakończona. Nasze stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie.

Nasza dotychczasowa działalność nie ulegnie zmianie. Pragniemy ponadto tę działalność z pożytkiem dla wszystkich Mariampolan i przyjaciół Mariampola jeszcze rozwinąć. Znów serdecznie, jak co roku, zapraszamy Szanownych Państwa do wspólnego podjęcia trudu pielgrzymowania do Mariampola. Poświęćmy nasz trud Pani Mariampolskiej, której słynący łaskami obraz przybył do Wrocławia razem z tymi którzy go czcili i nie chcieli pozostawić w odległym kraju, w niespokojnych powojennych czasach.

Wspomnijmy, że od czasu pierwszej pielgrzymki w 1995 r. będzie to już 16 pielgrzymka. Podczas tych wszystkich wyjazdów nie tylko uczestniczyliśmy w obchodach "Dni Mariampola" ale przemierzaliśmy na Ukrainie szlaki i odwiedzaliśmy miejsca historyczne, mające znaczenie dla obu naszych narodów. Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku przy przygotowywaniu pielgrzymki wybierając trasy przejazdów chcieliśmy oprócz. umożliwienia dłuższego pobytu w Mariampolu, co jest również istotne, zobaczyć inne nowe miejsca lub odwiedzić ponownie miejsca znane z poprzednich pielgrzymek. Tak, jak w ubiegłym roku pobyt w Mariampolu oraz codzienne wyjazdy wycieczkowe zostały tak zaplanowane abyśmy mogli spędzić trochę czasu z naszymi gospodarzami i znajomymi oraz odpocząć i powspominać. Podczas przygotowywania planu tegorocznej pielgrzymki, mając na względzie również wiek niektórych pielgrzymów, staraliśmy się pogodzić wyjazdy do innych miejscowości na Ukrainie z możliwością odpoczynku.

Każdego roku nasz pobyt w Mariampolu łączy z corocznymi obchodami Dni Mariampola (okolicznościowe spotkania, zabawy, festyn). Według wstępnej, uzyskanej od strony Ukraińskiej, informacji w tym roku obchody Dnia Mariampola odbędą się w dniu 28 sierpnia (sobota). Ufamy, że nic nie przeszkodzi organizatorom w przygotowaniu tych obchodów. Podjęte działania organizacyjne, przygotowujące tegoroczną pielgrzymkę zostały zakończone a nasi gospodarze podobnie jak w ubiegłych latach oczekują nas w miesiącu sierpniu. Pielgrzymka do Grodu Maryi rozpocznie się w dniu 23 sierpnia 2010 r. wyjazdem z Wrocławia a zakończy się w dniu 30 sierpnia rano, przyjazdem do Wrocławia. Podobnie jak w ubiegłym roku to jednodniowe przesunięcie naszym zdaniem pozwoli czcigodnym pielgrzymom zarówno dogodniejszy czas dojazdu oraz powrotu (większa niż w dni wolne ilość dostępnych połączeń kolejowych i autobusowych), ponadto da możliwość spędzenia wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi kilku godzin w ich czasie wolnym. Proponowany program pielgrzymki w 2010 r. podobnie jak w roku ubiegłym jest przemienny tzn. po długiej podróży i przyjeździe do Mariampola następny wyjazd jest czasowo krótszy aby umożliwić odpoczynek. Kolejny wyjazd jest zaplanowany jako całodniowy, a następny znowu krótszy. Wspominając organizowane ubiegłymi laty ogniska nad brzegiem Dniestru (organizowane były już wspólnie z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi) myślimy, że podczas tegorocznego pobytu w Mariampolu dopiszą chęci pielgrzymów oraz oczywiście sprzyjać będzie pogoda aby ponownie spędzić wieczór na zabawie i śpiewach przy ognisku. Przekonaliśmy się już, że takie spotkanie ma bardzo dobry wpływ na wszystkich uczestników i sprzyja zacieśnianiu przyjaźni.

Proponowany program pielgrzymki przedstawia się następująco:
- 23 sierpnia - godz. 15:00 - wyjazd z peronu międzynarodowego na Centralnym Dworcu Autobusowym we Wrocławiu (obok Dworca Głównego PKP). W dniu 24 sierpnia Msza św. w Katedrze Lwowskiej a następnie krótki odpoczynek i przejazd do Mariampola a tam po przywitaniu udanie się na kwatery aby odpocząć.
- 25 sierpnia - godz. 9:00 - wyjazd z Mariampola do Stanisławowa a po drodze, jak sił starczy: Halicz, Kryłos. Wyjazd parogodzinny. Po zwiedzaniu miast i zrobieniu niezbędnych zakupów powrót do Mariampola. O ile pogoda dopisze proponujemy wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru.
- 26 sierpnia - godz. 9:00 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd całodniowy, podczas tej wycieczki udamy się do Kamieńca Podolskiego.
- 27 sierpnia - godz 10:00 - wyjazd z Mariampola. Wyjazd parogodzinny. Podczas tej wycieczki odwiedzimy miejscowości Bołszowce, Krynica (Korościatyn), Monastyrzyska oraz ewentualnie Uście Zielone. Prawdopodobny powrót ? godziny popołudniowe. Jeżeli pogoda pozwoli proponujemy powtórne wieczorne spotkanie przy ognisku nad brzegiem Dniestru.
- 28 sierpnia - według programu gospodarzy. Najprawdopodobniej w tym dniu odbędzie się Festiwal Pieśni Maryjnych. W tym dniu również będziemy się żegnać z naszymi gospodarzami i przyjaciółmi.
- 29 sierpnia - po Mszy Św. w godzinach porannych wyjazd w drogę powrotną do Polski. Proponujemy parogodzinny (9 godz) pobyt we Lwowie podczas którego proponujemy zwiedzanie Lwowa (starówka, Cmentarz Łyczakowski, Wzgórza Wuleckie, Wysoki Zamek) oraz czas wolny dla dokonania ostatnich zakupów. Następnie udamy się w dalszą drogę powrotną a następnie bezpośrednio udamy się do granicy państwa. Przewidywany przyjazd do Wrocławia 30 sierpnia godziny ranne.

Ze względu na to, że organizatorzy ze strony ukraińskiej nie przekazali szczegółowych informacji o organizowanych obchodach Dni Mariampola przedstawiony wyżej program może ulec modyfikacji.

Ponieważ doświadczenia ostatnich lat wskazują, że Szanowni Pielgrzymi starają się przestrzegać godzin odjazdów to należy jedynie przypomnieć o przestrzeganiu programu i ustalonych godzin odjazdów, co będzie okazaniem szacunku innym uczestnikom pielgrzymki.

Koszt tegorocznej pielgrzymki, obejmujący przejazd, ubezpieczenie, opłaty graniczne, bilety wstępu, kalkulujemy na poziomie, jak w roku ubiegłym 320 zł od osoby. Natomiast naszym gospodarzom, którzy nas goszczą sami płacimy odpowiednią kwotę (w dolarach lub euro). Pragniemy przypomnieć Szanownym Pielgrzymom, że podobnie jak w Polsce, tak i na Ukrainie waluta obca tzn. dolary czy euro mają inną niż przed paru laty wartość. Wydaje się, że kwota około 15 dolarów lub euro (tj. 40-50 zł) za dzień nie będzie zbyt wygórowana. Na pewno miłą rzeczą jest otrzymywanie nawet drobnych prezentów dlatego zachęcamy Szanownych Pielgrzymów do sprawiania takich niespodzianek naszym mariampolskim dobroczyńcom.

Zgłoszenia oraz wpłaty prosimy dokonywać w terminie do dnia 30 lipca 2010 r. i kierować na adres: Ks. Stanisław Pawlaczek, ul. Katedralna 12, 50-328 Wrocław.

Jednocześnie przypominamy szanownym zainteresowanym o konieczności sprawdzenia ważności posiadanego paszportu.

W sprawach pilnych celem zapewnienia w razie potrzeby kontaktu podajemy nasze telefony:

- Ks. Stanisław Pawlaczek : (071) 3271159 lub (071) 3224232 oraz tel. komórkowy 0606 631 114
- Andrzej Tarnowski : (071) 3292882 oraz tel. komórkowy 0600059034.

Podobnie jak w roku ubiegłym będziemy wdzięczni za podanie numeru PESEL oraz numeru kodu pocztowego przy adresie, będzie to potrzebne do ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji o miejscach pobytu innych byłych mieszkańców Mariampola. Informacje te pozwolą na uzupełnienie posiadanej przez nas wiedzy oraz umożliwią dotarcie do nich z propozycją wspólnego pielgrzymowania do grodu Maryi.

Gorąco zapraszając do udziału w pielgrzymce, łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy oddania w Panu.

Andrzej Tarnowski Ks. Stanisław Pawlaczek