herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Szanowni Mariampolanie.
Tegoroczna pielgrzymka do Mariampola odbyła się w dniach od 23 sierpnia (wyjazd z Wrocławia) do 30 sierpnia 2010 r.(przyjazd do Wrocławia). Przebieg pielgrzymki zgodnie z programem, odwiedziliśmy między innymi Kamieniec Podolski, oraz małą miejscowość Dytiatyn.
DYTIATYN 16 września 1920 roku był miejscem bohaterskiej i tragicznej zarazem bitwy W wojnie polsko-bolszewickiej, zwanej Polskimi Termopilami, stoczonej tu ze słynną dywizją "Czerwonych Kozaków", wspieraną przez brygadę piechoty. Miała ona kluczowe znaczenie dla utrzymania ofensywy na froncie w Małopolsce Wschodniej. Poświęcając swoje życie, niewielki oddział Wojska Polskiego zatrzymał na wiele godzin nieprzyjaciela, ratując przed rozbiciem swą macierzystą 8 Dywizję Piechoty oraz ukraińską dywizję kawalerii. Za swój czyn bohaterowie otrzymali Krzyż Virtuti Militari a miejsce bitwy otoczone zostało wielką czcią ze strony wojska i mieszkańców Małopolski Wschodniej. W tym roku zamiast Festiwalu Pieśni Maryjnych, odbyła się uroczystość na mariampolskim cmentarzu przy mogile zmarłego ks. greckokatolickiego Hnata Zaklynskiego, wieczorem w Domu Ludowym odbył się koncert z prelekcją na temat rodziny Zaklynskich. Po modlitwie przy mogile ks. Zaklynskiego odbyły się modlitwy przy grobowcu ks. Marcina Bosaka i zbiorowej mogile pomordowanych Wołczkowian z 1944 r. z udziałem dziekana greckokatolickiego z Halicza ks. Wasyla Zawiracza, oraz ks. Romana Dziubaka, ks. prawosławnego Witalija Walichnowskiego i naszego prałata ks. Stanisława Pawlaczka. Udział też wzięli przedstawiciele ze Stanisławowa- prof. Wołodymyr Bociurko, z Halicza- Zastępca Starosty Wołodymyr Brodowycz oraz Wójt Mariampola- Lesia Szkawritko. Uroczystość tą opisano w miejscowej halickiej gazecie "Halickie Słowo" Nr 37/1615/ z dnia 04.09.2010 r., www..galslovo.if.ua Dla informacji podaję, że obok grobu ks. Zaklynskiego znajduje się grób ks. Jana Chudzika zmarłego w 1923 r w wieku 32 lat. Uroczyście przekazane zostały przez Andrzeja i Stanisława Tomczaków 2 symboliczne dęby (DĘBY PAPIESKIE), które posadzone będą w miejscowym parku a symbolizować mają Polskę i Ukrainę. Przypominam, że stowarzyszenie nasze przyjęło nazwę Stowarzyszenie Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu, 50-328 Wrocław, ul. Katedralna 4. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000355355. Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście nadał numer NIP; 8982178346, posiadamy również konto bankowe 94 1240 1994 1111 0010 3224 1178 na które można odprowadzać 1% z podatku przy rozliczeniu rocznym PIT oraz inne darowizny. Orientacyjny termin wyjazdu do Mariampola w 2011 roku przypadnie prawdopodobnie w połowie maja.