herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

W Dzień Niepodległości, 11 listopada 2010r. w Borowie zostało odsłonięte niezwykłe epitafium na zewnętrznej ścianie kościoła borowskiego. W tym miejscu umieszczono też urnę z ziemią z mogił kresowych. Po mszy świętej epitafium zostało poświęcone.

W lewej części tablicy umieszczono napis:

Siostrom i Braciom Narodu Polskiego.
Ofiarom ludobójstwa OUN-UPA
na Kresach Wschodnich,
którzy zginęli za polskość
i tam pozostali...

"Nim wstał świt oni byli już u Boga."
Z pamiętnika Jana Zaleskiego

W części środkowej widnieje napis:

Mieszkańcom Korościatyna i okolic
bestialsko zamordowanym w nocy z 28 na 29 lutego 1944r.
Księdzu Kanonikowi Mieczysławowi Krzemińskiemu
Proboszczowi:
Parafii Korościatyn 1942-1945
Parafii Borów 1945-1985
W 66 rocznicę zagłady Korościatyna- obecnie Krynica
umieszczamy urnę z ziemią
z mogił kresowych

Z prawej strony tablicy napis:

Córkom i Synom
Narodu Ukraińskiego,
którzy podczas
mordów i prześladowań
na Kresach
z narażeniem życia pomagali
Polakom przetrwać

"Poznać prawdę, by pokonać przeszłość,
a nasz ból oddać w ofierze
lepszej przyszłości obu narodów..."
M. Semkowicz-Dobrianskyj

W dolnej części:

W 65 rocznicę
przybycia na Dolny Śląsk.
Rodziny Ofiar i Mieszkańcy Gminy Borów.
Korościatyn-Borów A.D. 2010.

Wspólnotę Mariampolską reprezentowali:
ks. Stanisław Pawlaczek,
Andrzej Tarnowski,
Krzysztof Tarnowski,
Antonina Bandura,
Jan Bandura,
Czesław Szczygielski,
Sebastian Fedorowicz,
Danuta Dorosz,
Stanisław Dorosz.
Po odsłonięciu i poświęceniu epitafium przyjęto nas obiadem w miejscowej szkole, następnie zaproszeni zostaliśmy przez A i J Bandurów do Strzelina na dalszy ciąg uroczystości z udziałem ks. Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego.