herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

W dniu 11 grudnia 2010 r. wieku 93 lat odszedł do Pana kapłan-legenda, ks. infułat Ludwik Rutyna, proboszcz w Kędzierzynie-Koźlu, a następnie w Buczaczu. Urodził się 10.02.1917 r. w Podzameczku k. Buczacza na Tarnopolszczyźnie. Po ukończeniu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza przyjął święcenia kapłańskie w dniu 11 maja 1941 r. Został wikarym w Baworowie k. Tarnopola, a po zamordowaniu tamtejszego proboszcza przez bandy UPA przejął jego obowiązki. W 1945 r. wraz z innymi Polakami został wypędzony z Kresów Wschodnich. Osiadł na Opolszczyźnie, gdzie w tamtejszej diecezji pracował na kilku parafiach. W 1958 r. został proboszczem parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu. Za swoją gorliwą posługę duszpasterską został mianowany prałatem i dziekanem. Został także współzałożycielem i członkiem honorowym kędzierzyńskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W 1990 r. przeszedł na emeryturę. Zamiast jednak spokojnie osiąść w domu emerytów powrócił w rodzinne strony. Zajął się odbudową wspomnianego kościoła farnego w Buczaczu, który dzięki swojej heroicznej pracy przywrócił do dawnej świetności. Sam mieszkał w ogromnie skromnych warunkach, oddając każdy grosz na remont. Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek 16 grudnia o g. 11.00, w kościele św. Zygmunta i św. Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu . Pochowany zostanie przy kościele.