herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

W dniu 23 marca 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu. Wśród omawianych tematów podkreślić należy:

  • budowa pomnika (kamiennej tablicy) na zbiorowej mogile,
  • odbudowa grobowca ks. Marcina Bosaka.

Dla realizacji powyższych zadań potrzebne są środki finansowe, w związku z powyższym prosimy wszystkich zaangażowanych o dokonywanie wpłat na konto naszego Stowarzyszenia. Mile widziani Sponsorzy naszego przedsięwzięcia z poza grupy mariampolskiej.
W tym roku wyjazd do Mariampola w ostatnim tygodniu czerwca.