herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

                                                                                                                                                                                                         Opole.28.12.2020 r.

 

 

                                      Szanowni Mariampolanie i Przyjaciele Mariampola.

 

 W dniu 16.12.2020 r. zmarł Józef Tomczak (Ko..r), nasz przyjaciel i kolega. Uczestniczył w kilku pielgrzymkach do Mariampola jak również brał udział w uroczystościach odpustowych we Wrocławiu. W uroczystości pogrzebowej udział wzięła delegacja z Głubczyc.

Żegnamy Cię Józku, pozostaniesz w naszej pamięci jako serdeczny przyjaciel.

 

Stanisław Dorosz