W dniu 30 lipca 2019 roku zmarła Paulina Obacz z d. Gwizdak. Jej pasją było pisanie wierszy o Mariampolu, w których wyrażała tęsknotę za utraconym domem i kochanym Mariampolem. Mariampol opuściła w 1945 roku, od 1995 roku pielgrzymowała wraz z innymi mariampolanami do miejsca urodzenia. Niech taka pozostanie w naszej pamięci.
Stanisław Dorosz