Ksiądz Stanisław Pawlaczek osiągnął wiek emerytalny i w najbliższych miesiącach przechodzi na emeryturę.