28.03.2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska.