W dniach od 24 czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 r. odbyła się 20 pielgrzymka do Mariampola.
Program obejmował wyjazd do Halicza, Stanisławowa, Kołomyi, Zaleszczyk, Bołszowiec i Lwowa.