15 marca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków- Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu.
Wybrany został nowy skład Zarządu:
Andrzej Tarnowski-             Prezes Zarządu,
ks. Stanisław Pawlaczek-    Zastępca Prezesa,
Stanisław Tomczak-            Skarbnik,
Stanisław Dorosz-               członek Zarządu.
oraz
Komisja Rewizyjna w składzie:
Agata Lewicka-Dyrcz   -   Przewodnicząca,
Maria Gwizdak,
Józef Gwizdak.